AIM Hanen Teacher Talk and Lámh Training Programmes

 

Oiliúint ‘Caint Mhúinteora’ Hanen AIM agus Cláir Oiliúna Lámh

Tá clár nua de shainoiliúint do chleachtóirí réamhscoile á thabhairt isteach mar chuid den tSamhail Rochtana agus Chuimsithe (AIM).

Lámh

Cuirfear modúl 1 de Lámh, ina gcuirtear oiliúint dheimhnithe Lámh a mhaireann lá amháin ar fáil i gcomhoibriú le teagascóirí cláraithe Lámh.

Clár Hanen

Cuirfidh Speisialtóirí Luathbhlianta Tús Níos Fearr Caint Mhúinteora Hanen, ar cúrsa deimhnithe trí lá é, ar fáil.  Tabhair faoi deara, le do thoil, is gá freastal ar gach ceann de na trí lá chun an clár Caint Mhúinteora a chríochnú agus chun deimhniúchán a fháil.

Tá Tús Níos Fearr ag comhoibriú le hIonaid Oideachais do Mhúinteoirí timpeall na tíre lena chinntiú go soláthraítear oiliúint go háitiúil.  Seoladh cuirí tosaigh don chéad bhabhta d’oiliúint Hanen chuig suíomhanna ina bhfuil leanaí a fhaigheann tacaíocht AIM i mBaile Átha Cliath (ionaid i nDroim Conrach agus sa Charraig Dhubh); an Cabhán, Muineachán agus Cill Dara.  Dátaí an Chúrsa (Dé Sathairn) an 10 Márta, an 21 Aibreán agus an 12 Bealtaine 2018.

Cuirfear cúrsaí breise ar fáil i gCorcaigh, Cill Chainnigh, Gaillimh, Liatroim agus Port Láirge ag tosú in Aibreán, agus cuirfear ar fáil iad i gceantair eile sna míonna amach romhainn, isteach san Fhómhar.

Seoltar cuirí go díreach chuig na seirbhísí ábhartha trí Eventbrite agus cuirtear dhá áit ar gach cúrsa ar fáil do sheirbhísí.  Don chéad sraith oiliúna, tabharfar cúrsaí isteach ar Shatharn amháin sa mhí, chun an tionchar a laghdú a imrítear ar sheirbhísí óna dteastaíonn cumhdach etc.  Déanfar seo a athbhreithniú i Meitheamh.  Beidh an oiliúint ag titim amach ar roinnt dátaí céanna a bheidh oiliúint LINC á cur ar fáil, mar gheall go spreagfaidh seo glacadh agus forbairt acmhainní i measc na foirne eile.  Chun teacht ar bhreis faisnéise, déan teagmháil, le do thoil, le Tús Níos Fearr ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas - AIMtraining@betterstart.ie

I dtosach, tabharfar tús áite do shuíomhanna a bhfuil tacaíocht spriocdhírithe AIM á fáil acu (Leibhéil 4-7).  Beidh cúrsaí oiliúna breise ar fáil i gcaitheamh 2018 agus fógrófar go luath iad.  Cuirfear faisnéis bhreise ar fáil go luath.  Coimeád Súil air seo!