Súgradh Cuimsitheach AIM a Dháileadh

Súgradh Cuimsitheach AIM a Dháileadh

 1. Cuirfear tús le Súgradh Cuimsitheach AIM a dháileadh an 9 Aibreán 2018.

 

 1. Déanfar thart ar 200 Paca Shúgradh Cuimsitheach AIM a sheachadadh chuig suíomhanna COLÓ ar fud na tíre.

 

 1. Tabharfar tús áite do dháileadh a dhéanamh ar shuíomhanna COLÓ sna cásanna seo a leanas:

 

 • Tugadh tacaíochtaí spriocdhírithe AIM don suíomh NÓ
 • Tá an cúrsa Ceannaireachta um Chuimsiú (LINC) sa chlár ardoideachais Luathbhlianta 2016/17 críochnaithe ag fostaí sa suíomh agus chomhaontaigh sé/sí chun glacadh le ról agus freagrachtaí Comhordaitheoir Cuimsithe NÓ
 • Tá an cúrsa Ceannaireachta um Chuimsiú (LINC) sa chlár ardoideachais Luathbhlianta 2017/18 críochnaithe ag fostaí sa suíomh NÓ
 • Tá oiliúint Chomhionannais, Éagsúlachta agus Chuimsithe (CÉC) atá á tabhairt isteach ag Coistí Cúram Leanaí Contae agus Cathrach (CCLCCanna) críochnaithe ag fostaí amháin, ar a laghad.

 

 1. I gcás suíomhanna COLÓ ina bhfuil seomraí COLÓ iolracha, dáilfear trí Phaca Shúgradh Cuimsitheach AIM, ar a mhéid, i dtosach agus dáilfear na Pacaí Shúgradh Cuimsitheach AIM eile a luaithe a fhaigheann gach suíomh Paca Shúgradh Cuimsitheach AIM amháin, ar a laghad.

 

 1. B’fhéidir go nglacfaidh sé a fhad le 8 seachtaine chun an dáileadh chuig gach suíomh COLÓ a chríochnú.

 

 1. Tá bainistiú á dhéanamh ag Learning SPACE ar dháileadh (ríomhphost: info@learningspace.ie / guthán 048 9031 9360).

 

 1. Cuirfidh Learning SPACE suíomhanna COLÓ ar an eolas nuair a rinneadh Pacaí Shúgradh Cuimsitheach AIM a sheoladh.

 

 1. I measc na n-acmhainní i Súgradh Cuimsitheach AIM, tá an méid seo a leanas:
 • Gach Cineál Mothuchán/Gach Cineál de Leabhair faoi Dhaoine
 • Liathróid Inchloiste
 • Fean ‘Mo Lá’ Luathbhlianta AIM
 • Creating Sensory Play for Little or No Cost / Hey! Children on the Autism Spectrum Play Too Books
 • Ribíní Rince
 • Ciúb na Pluaise Dorcha/Preabphluais Dhorcha
 • Disc ‘o’ Sit/Movin Sit
 • Póstaer Mothúchán
 • Teach Grimms / Tuar Ceatha Grimms
 • Pionsúirín Ollmhór
 • Gaineamh Cinéiteach
 • Tráidire Glúine
 • Seit Suathaireachta
 • Dordánaí Freagartha Intaifeadta
 • Amadóir Ama
 • 5 Amadóir Bheaga
 • Puipéad Stoca
 • Liathróid Chéadfach See-Me
 • Orláiste Céadfach Bolgáin
 • Blaincéad Frithchaiteach Solais Céadfach
 • Squigz
 • Barra Stróib
 • Liathróid Thadhlach
 • Popaire Bogadaí
 • Puití Teiripe
 • Amadóir Ama
 • Fean Soilse Tráchta
 • Cara Céadfach Ualaithe Warmie.