Welcome to Access and Inclusion Model (AIM)   Click to listen highlighted text! Welcome to Access and Inclusion Model (AIM)

AIM_Logo_irish

 

Is clĂĄr tacaĂ­ochtaĂ­ Ă© an tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) a dearadh lena chinntiĂș go mbeadh rochtain ag leanaĂ­ faoi mhĂ­chumas ar an gClĂĄr CĂșraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE). TĂĄ sĂ© mar aidhm aige a chur ar a gcumas do sholĂĄthraithe seirbhĂ­se eispĂ©ireas cuimsitheach rĂ©amhscoile a chur ar fĂĄil, agus a chinntiĂș gur fĂ©idir le gach leanbh atĂĄ ina theideal pĂĄirt bhrĂ­och a ghlacadh sa chlĂĄr ECCE agus leas a bhaint as oideachas agus cĂșram luathbhlianta ar ardchaighdeĂĄn.

Samhail leanbhlĂĄrnach is ea AIM, a bhfuil seacht leibhĂ©al de thacaĂ­ocht fhorchĂ©imnitheach ag baint leis, Ăł thacaĂ­ocht uilĂ­och go dtĂ­ tacaĂ­ocht dhĂ­rithe, atĂĄ bunaithe ar riachtanais an linbh agus an tsuĂ­mh rĂ©amhscoile. I gcĂĄs mĂłrĂĄn leanaĂ­, is leor na tacaĂ­ochtaĂ­ uilĂ­ocha a chuirtear ar fĂĄil faoin tsamhail. I gcĂĄs leanaĂ­ eile, d'fhĂ©adfadh tacaĂ­ocht ar leith amhĂĄin a bheith riachtanach chun go mbeadh siad in ann pĂĄirt a ghlacadh sa chlĂĄr ECCE, amhail rochtain ar bhall sainfhearais. I mbeagĂĄn cĂĄsanna, d'fhĂ©adfadh foireann seirbhĂ­sĂ­ agus tacaĂ­ochtaĂ­ Ă©agsĂșla a bheith riachtanach. Is Ă© sin le rĂĄ, dearadh an tsamhail chun go mbeadh sĂ© freagrĂșil do riachtanais gach linbh aonair i gcomhthĂ©acs an tsuĂ­mh rĂ©amhscoile. Cuireann sĂ© tacaĂ­ochtaĂ­ saincheaptha, praiticiĂșla ar fĂĄil atĂĄ bunaithe ar riachtanas agus nĂ­l diagnĂłis fhoirmeĂĄlta mhĂ­chumais ag teastĂĄil.

Cad iad na tacaĂ­ochtaĂ­ a chuirtear ar fĂĄil faoi AIM?

Cuireann AIM foireann tacaíochtaí uilíocha agus dírithe ar fåil idir 7 leibhéil.

Diagram-of-Model_IRISH

TacaĂ­ochtaĂ­ UilĂ­ocha (LeibhĂ©il 1 - 3 den tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș) Dearadh tacaĂ­ochtaĂ­ uilĂ­ocha chun cultĂșr cuimsitheach a chur chun cinn agus chun tacĂș leis seo laistigh de shuĂ­omhanna rĂ©amhscoile trĂ­ roinnt tionscnamh oideachais agus roinnt tionscnamh tĂłgtha acmhainne. Go sonrach:

  • TĂĄ Cairt um ChuimsiĂș i ndiaidh a bheith forbartha don earnĂĄil rĂ©amhscolaĂ­ochta. Iarrtar ar sholĂĄthraithe rĂ©amhscoile a n-ainm a chur leis an gCairt trĂ­na mBeartas Cuimsitheachta fĂ©in a chuir i dtoll a chĂ©ile agus a fhoilsiĂș. Chun tacĂș leis an bprĂłiseas seo, rinneadh uasdĂĄtĂș ar na TreoirlĂ­nte IlchineĂĄlachta, Comhionannais agus Cuimsitheachta don ChĂșram agus Oideachas Luath-Óige agus tĂĄ clĂĄr nĂĄisiĂșnta oiliĂșna maidir leis an gCairt um ChuimsiĂș agus na TreoirlĂ­nte ĂĄ chur ar fĂĄil ag na CoistĂ­ CĂșraim LeanaĂ­ Contae/Cathrach. Gheofar rochtain ar an gCairt um IlchineĂĄlacht, Comhionannas agus Cuimsitheacht agus na TreoirlĂ­nte um Chomhionannas agus Cuimsitheacht anseo.
  • Cuireadh tĂșs le clĂĄr nua ardoideachais, “Ceannaireacht um ChuimsiĂș sna Luathbhlianta” (LINC), i mĂ­ MheĂĄn FĂłmhair 2016. Maoineoidh an Roinn LeanaĂ­ agus GnĂłthaĂ­ Óige thart faoi 900 ĂĄit in aghaidh na bliana ar an gclĂĄr seo ar feadh ceithre bliana. Sa chĂĄs is go bhfostaĂ­onn suĂ­omh rĂ©amhscoile cĂ©imĂ­ de chuid LINC (a thoilĂ­onn le feidhmiĂș mar Chomhordaitheoir Cuimsithe sa suĂ­omh sin agus freagrachtaĂ­ an rĂłil sin a ghlacadh chuige/chuici fĂ©in) cuirfear €2 an leanbh in aghaidh na seachtaine leis an gcaipitĂ­ocht ECCE atĂĄ dlite don suĂ­omh sin.
  • Mar fhocal scoir, maoineoidh an Roinn LeanaĂ­ agus GnĂłthaĂ­ Óige clĂĄr leathan ilbhliantiĂșil d’oiliĂșint fhoirmeĂĄlta is neamhfhoirmĂ©alta do bhaill foirne rĂ©amhscoile maidir leis an mĂ­chumas agus leis an gcuimsitheacht. Cuirfidh roinnt gnĂ­omhaireachtaĂ­ an clĂĄr seo ar fĂĄil (m.sh. na CoistĂ­ CĂșraim LeanaĂ­ Contae/Cathrach, an tSeirbhĂ­s SpeisialtĂłirĂ­ Luathbhlianta, Feidhmeannacht na SeirbhĂ­se SlĂĄinte agus eile).

Tacaíochtaí Dírithe (Leibhéil 4 - 7 - den tSamhail um Rochtain agus Cuimsitheacht)

Tugann fianaise idirnĂĄisiĂșnta le tuiscint gur leor na tacaĂ­ochtaĂ­ ar leibhĂ©il 1 go 3, ach iad a bheith forbartha mar is cuĂ­, chun tacĂș le mĂłrĂĄn leanaĂ­ atĂĄ faoi mhĂ­chumas. BĂ­odh sin mar atĂĄ, sa chĂĄs is go measann solĂĄthraĂ­ rĂ©amhscoile, i gcomhar le tuismitheoir nĂł caomhnĂłir, gur fĂ©idir go bhfuil gĂĄ le tacaĂ­ocht bhreise eile chun riachtanais linbh ar leith a chomhlĂ­onadh, is fĂ©idir leo iarratas a dhĂ©anamh ar aon cheann de na tacaĂ­ochtaĂ­ dĂ­rithe seo a leanas, nĂł roinnt acu:

  • TĂĄ sainchomhairle, meantĂłireacht agus tacaĂ­ocht le fĂĄil Ăł fhoireann 60 saineolaithe cĂșram luathbhlianta agus oideachais do leanaĂ­ faoi mhĂ­chumas. TĂĄ na saineolaithe sin, ar a dtugtar SpeisialtĂłirĂ­ Luathbhlianta, lonnaithe in ‘TĂșs NĂ­os Fearr’, an tSeirbhĂ­s NĂĄisiĂșnta um Fhorbairt CĂĄilĂ­ochta sna Luathbhlianta.
  • TĂĄ scĂ©im ar fĂĄil chun sainfhearas, sainghlĂ©asanna nĂł deontais i dtreo mhionathruithe foirgnimh a chur ar fĂĄil atĂĄ riachtanach chun tacĂș le rannphĂĄirtĂ­ocht linbh sa chlĂĄr ECCE.
  • TĂĄ seirbhĂ­sĂ­ teiripe, atĂĄ rĂ­thĂĄbhachtach do rannphĂĄirtĂ­ocht linbh sa chlĂĄr ECCE, ar fĂĄil trĂ­d an tsamhail agus is Ă­ FSS a chuirfidh ar fĂĄil iad.
  • Mar fhocal scoir, sa chĂĄs nĂĄr leor na tacaĂ­ochtaĂ­ thuasluaite chun riachtanais linbh a chomhlĂ­onadh, d'fhĂ©adfadh na solĂĄthraithe rĂ©amhscoile, i gcomhar le tuismitheoirĂ­ nĂł caomhnĂłirĂ­, iarratas a dhĂ©anamh ar chaipitĂ­ocht bhreise chun tacaĂ­ocht bhreise sa seomra ranga a mhaoiniĂș nĂł chun laghdĂș a dhĂ©anamh ar an gcĂłimheas idir baill foirne agus leanaĂ­.

 

Conas is féidir liom tacaíochtaí AIM a rochtain?

Bíonn an próiseas iarratais ar oscailt i rith na bliana. I gcås leanaí atå faoi mhíchumas níos coimpléascaí, moltar do thuismitheoirí agus do sholåthraithe réamhscoile iarratas a chur isteach níos luaithe.

Tacaíochtaí Uilíocha (Leibhéil 1 - 3 den tSamhail um Rochtain agus Cuimsitheacht)

FĂ©adann CleachtĂłirĂ­ Luathbhlianta iarratas a dhĂ©anamh ar an gclĂĄr nua ardoideachais, "Ceannaireacht um ChuimsiĂș  sna Luathbhlianta" nĂł (LINC), ag www.lincprogramme.ie.

FĂłgrĂłfar clĂĄir nĂĄisiĂșnta oiliĂșna maidir leis na TreoirlĂ­nte IlchineĂĄlachta, Comhionannais agus Cuimsitheachta, chomh maith leis an mĂ­chumas agus cuimsitheacht i gcoitinne, ar shuĂ­omhanna grĂ©asĂĄin na gCoistĂ­ CĂșraim LeanaĂ­ Contae/Cathrach ar fad. FĂ©adfaidh solĂĄthraithe agus cleachtĂłirĂ­ rĂ©amhscoile iarratas a dhĂ©anamh ar ĂĄiteanna ar na clĂĄir oiliĂșna seo trĂ­na gCoiste CĂșram LeanaĂ­ Contae/Cathrach ĂĄitiĂșil.

  
Tacaíochtaí Dírithe (Leibhéil 4 - 7 - den tSamhail um Rochtain agus Cuimsitheacht)

FĂ©adfar comhairle agus tacaĂ­ocht Ăłn tSeirbhĂ­s SpeisialtĂłirĂ­ Luathbhlianta a rochtain ar an bhfĂłn (01-511 7222), ar rĂ­omhphost (EYPC@pobal.ie) nĂł trĂ­ fhoirm iarratais AIM trĂ­d an ArdĂĄn Cur i bhFeidhm ClĂĄr (PIP). NĂ­ gĂĄ an fhoirm sin a chomhlĂĄnĂș ach aon uair amhĂĄin chun tacaĂ­ochtaĂ­ a rochtain ar leibhĂ©il 4, 6 nĂł 7. Mar eolas, is fĂ©idir cĂłip den fhoirm a rochtain anseo.

Chun iarratas a dhĂ©anamh ar shainfhearas, glĂ©asanna nĂł deontais i dtreo mhionathruithe, ba cheart do sholĂĄthraithe rĂ©amhscoile, i gcomhar le tuismitheoirí nĂł caomhnĂłirĂ­, an chuid ĂĄbhartha den fhoirm iarratais ar lĂ­ne thuasluaite a chomhlĂĄnĂș ar PIP. Mar eolas, is fĂ©idir cĂłip den fhoirm a rochtain anseo.

Chun iarratas a dhĂ©anamh ar sheirbhĂ­sĂ­ teiripe nĂł ar chaipitĂ­ocht bhreise chun tacaĂ­ocht bhreise sa seomra ranga a mhaoiniĂș, ba cheart do sholĂĄthraithe rĂ©amhscoile, i gcomhar le tuismitheoirĂ­ nĂł caomhnĂłirĂ­, an fhoirm iarratais ar lĂ­ne a chomhlĂĄnĂș ar PIP, lena n-ĂĄirĂ­tear an mhĂ­r den fhoirm a bhaineann leis an bPrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus CuimsiĂș. Meastar nach mbeidh caipitĂ­ocht ar leibhĂ©al 7 ag teastĂĄil ach Ăł 1 go dtĂ­ 1.5% de leanaĂ­ sa chlĂĄr ECCE agus dĂĄ bhrĂ­ sin nach mbeadh ach an cĂ©atadĂĄn sin de leanaĂ­ ina teideal.

Mar fhocal scoir, cĂ© gur tugadh isteach An tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș i Meitheamh 2016, tĂłgfaidh sĂ© am lena chur i bhfeidhm go hiomlĂĄn agus acmhainn ĂĄ tĂłgĂĄil ar fud na hearnĂĄla.

Conas is féidir liom tuilleadh eolais a fhåil amach?

Le haghaidh eolais níos mionsonraithe ar AIM, féach år gcuid leathanach tiomanta le do thoil Do Thuismitheoirí,  Do Sholåthraithe Seirbhíse, Nuacht, år gcuid Ceisteanna Coitianta agus leathanach gréasåin år gcuid Eochairdhoiciméid agus Acmhainní.

Beidh do Choiste CĂșram LeanaĂ­ Contae/Cathrach ĂĄitiĂșil ĂĄbalta tuilleadh eolais agus treoir a chur ar fĂĄil.

 

CĂșlra AIM

I mĂ­ na Samhna 2015, sheol an Rialtas TuarascĂĄil an GhrĂșpa Idir-Rannaigh ar an gClĂĄr CĂșraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE) do LeanaĂ­ faoi MhĂ­chumas. Sa tuarascĂĄil siĂșd, leagadh amach fĂ­s shoilĂ©ir le haghaidh samhail chuimsitheach, leanbhlĂĄrnach tacaĂ­ochtaĂ­ a chinnteoidh go mbeidh rochtain ag leanaĂ­ faoi mhĂ­chumas ar an gClĂĄr CĂșraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE) i suĂ­omhanna rĂ©amhscoile prĂ­omhshrutha. Thacaigh an Rialtas leis an tsamhail nua agus cuireadh maoiniĂș ar fĂĄil di trĂ­ BhuisĂ©ad 2016 chun tacĂș lena thabhairt isteach Ăł mhĂ­ MheĂĄn FĂłmhair 2016 ar aghaidh.

Is tionscnamh tras-Rialtais Ă­ forbairt na Samhla nua um Rochtain agus CuimsiĂș, faoi cheannaireacht na Roinne LeanaĂ­ agus GnĂłthaĂ­ Óige, agus tĂĄ baint ag an Roinn SlĂĄinte, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus eile leis, freisin. Thug an tAire LeanaĂ­ agus GnĂłthaĂ­ Óige, An Dr. Katherine Zappone, T.D., an tsamhail isteach ar 15Ăș Meitheamh 2016. FĂ©adann tĂș amharc ar an bPreasrĂĄiteas ar thabhairt isteach na samhla anseo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Click to listen highlighted text!