AIM_Logo_irish

 Ceisteanna Coitianta

Is fĂ©idir amharc ar Cheisteanna Coitianta faoin gClĂĄr CĂșraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE) (mĂ­r A) agus an tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) (mĂ­reanna B, C agus D) trĂ­ chliceĂĄil ar na nascanna thĂ­os.

Beidh na Ceisteanna Coitianta ina n-ĂĄis ‘bheo’ a gcuirfear lĂ©i agus a ndĂ©anfar uasdĂĄtĂș uirthi de rĂ©ir a chĂ©ile le freagra a thabhairt ar cheisteanna a bhĂ­onn ag tuismitheoirĂ­, solĂĄthrĂłirĂ­ rĂ©amhscoile nĂł pĂĄirtithe leasmhara eile.

MĂ­r A: An ClĂĄr CĂșraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE)
MĂ­r B: An tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) - GinearĂĄlta
MĂ­r C: An tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) – TacaĂ­ochtaĂ­ UilĂ­ocha (leibhĂ©il 1 – 3)
MĂ­r D: An tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) – TacaĂ­ochtaĂ­ DĂ­rithe (leibhĂ©il 4 – 7)

MĂ­r A: An ClĂĄr CĂșraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE)

1. Cad is an ClĂĄr CĂșraim agus Oideachais Luath-Óige ann?
Faoin gClĂĄr CĂșraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE), cuirtear rochtain ar chĂșram agus oideachas na luath-Ăłige ar fĂĄil saor in aisce do gach leanbh sa trĂ©imhse sula tosĂłidh siad ar bunscoil. TĂĄ neart faisnĂ©ise ann mar gheall ar na buntĂĄistĂ­ do leanaĂ­ a bhaineann le cĂșram agus oideachas na luath-Ăłige ar ardchaighdeĂĄn. CuidĂ­onn rĂ©amhscoil ar ardchaighdeĂĄn freisin le do leanbh a ullmhĂș don bhunscolaĂ­ocht.

2. Cén uair a fhéadfaidh mo leanbh leas a bhaint as an gclår ECCE?
Le hĂ©ifeacht Ăł MheĂĄn FĂłmhair 2016, beidh leanaĂ­ in ann tosĂș ar scoil saor in aisce i mĂ­ MheĂĄn FĂłmhair, i mĂ­ EanĂĄir nĂł i mĂ­ AibreĂĄin nuair a bheidh a dtrĂ­Ăș lĂĄ breithe bainte amach acu agus beidh siad inn ann fanacht ar scoil saor in aisce go dtĂ­ go n-aistreoidh siad go dtĂ­ an bhunscoil (ar choinnĂ­oll nach mbeidh siad nĂ­os sine nĂĄ 5Âœ bliana d'aois ag deireadh na bliana rĂ©amhscoile, fĂ©ach an InchĂĄilitheacht COLÓ) le do thoil.

3. Cå mhéad a chosnóidh åit réamhscoile mo linbh orm?
Aon uair a thabharfar conradh do rĂ©amhscoil chun clĂĄr ECCE a chur ar fĂĄil agus a bheidh an leanbh cĂĄilithe le haghaidh an chlĂĄir Ăł thaobh aoise de, is Ă© an StĂĄt a Ă­ocfaidh as costas iomlĂĄn na hĂĄite agus nĂ­ beidh aon chostas ar an tuismitheoir / cĂșramĂłir. FĂ©ach le do thoil an RLGÓ ClĂĄir Chistithe CĂșram LeanaĂ­ FaisnĂ©is agus Ceisteanna Coitianta le haghaidh tuilleadh eolais faoi chlĂĄr ECCE.

4. Conas a bheidh mé ar an eolas faoi cé hiad na réamhscoileanna a bhfuil conarthaí acu faoi låthair chun clår ECCE a chur ar fåil?
TĂĄ liosta de solĂĄthraithe seirbhĂ­se de chuid ECCE i do cheantar ar fĂĄil Ăł Choiste CĂșram LeanaĂ­ do Chathrach ĂĄitiĂșla nĂł do Chontae ĂĄitiĂșla.

5. FreastalaĂ­onn mo leanbh ar shainrĂ©amhscoil 2 lĂĄ sa tseachtain, agus molann siad gur cheart go bhfreastalĂłdh mo leanbh ar ghĂĄthrĂ©amhscoil ar na 3 lĂĄ eile den tseachtain; an bhfeadfaĂ­ cistiĂș ECCE a scaradh idir an 2 rĂ©amhscoil?
D'fhĂ©adfaĂ­, a luaithe is a bheidh an tsainrĂ©amhscoil agus an gnĂĄthrĂ©amnscoil i dteagmhĂĄil lena chĂ©ile chun clĂĄr ECCE a chur ar fĂĄil, beidh ar an tsainrĂ©amhscoil litir a chur ar fĂĄil ina lĂ©ireofaĂ­ go mbeadh sĂ© chun leas an linbh freastal ar ghnĂĄthrĂ©amhscoil i rith na coda eile den tseachtain. NĂ­ mĂłr don ghnĂĄthrĂ©amhscoil litir a chur ar fĂĄil freisin ina lĂ©ireofaĂ­ go bhfuil siad ar an eolas go mbĂ­onn an leanbh ag freastal ar shainrĂ©amhscoil freisin. NĂ­ mĂłr an dĂĄ litir a sheoladh ar aghaidh go dĂ­reach chuig ClĂĄir agus Beartais na Luathbhlianta in DCYA lena ceadĂș.

MĂ­r B: An tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș – GinearĂĄlta

6. Cad is Rochtain agus CuimsiĂș ann?
Is Ă©ard is Rochtain ann nĂĄ Ă© a bheith ar chumas an linbh freastal ar rĂ©amhscoil. ÁirĂ­tear le tacĂș le rochtain constaicĂ­ a bhaint as agus freastal ar chuid riachtanas aonair an linbh. Is Ă©ard is Cuimsitheacht ann nĂĄ Ă© a bheith ar chumas an linbh, sa mhĂ©id is fĂ©idir, a bheith pĂĄirteach go hiomlĂĄn gnĂ­omhach sa chlĂĄr rĂ©amhscoile. MĂĄs ga, cuirfear tacaĂ­ochtaĂ­ cuĂ­ ar fĂĄil faoin MĂșnla um Rochtain agus Cuimsitheacht chun rannphĂĄirtĂ­ocht iomlĂĄn, fhiĂșntach a chinntiĂș.

7. Cad is an tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) ann?
TĂĄ an tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) deartha lena chinntiĂș go mbeadh leanaĂ­ faoi mhĂ­chumas in ann bheith pĂĄirteach go hiomlĂĄn i gclĂĄr ECCE. MĂșnla leanbhlĂĄrnach is ea AIM, a bhfuil seacht leibhĂ©al tacaĂ­ochta forchĂ©imnithĂ­ ag baint leis, Ăł thacaĂ­ocht uilĂ­och go dtĂ­ tacaĂ­ocht dhĂ­rithe, bunaithe ar chuid riachtanas an linbh agus na rĂ©amhscoile.

CuimsĂ­onn leibhĂ©il 1 - 3 rĂ©imse tacaĂ­ochtaĂ­ uilĂ­ocha atĂĄ deartha chun cultĂșr cuimsitheach a chur chun cinn agus chun tacĂș leis laistigh de shuĂ­omhanna rĂ©amhscoile trĂ­ roinnt tionscnamh oideachais agus roinnt tionscnamh tĂłgtha acmhainne a ĂșsĂĄid. Tugann fianaise idirnĂĄisiĂșnta le tuiscint gur leor na tacaĂ­ochtaĂ­ sin, ach iad ĂĄ bhforbairt mar is cuĂ­, chun tacĂș le mĂłrĂĄn leanaĂ­ atĂĄ faoi mhĂ­chumas.

BĂ­odh sin mar ata, i gcĂĄs go measfadh solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se, i gcomhar le tuismitheoir, gurbh fhĂ©idir gur gĂĄ le tacaĂ­ocht ĂĄirithe eile chun riachtanais linbh ar leith a chomhlĂ­onadh, d'fhĂ©adfadh sĂ© iarratas a dhĂ©anamh ar thacaĂ­ocht dhĂ­rithe amhĂĄin nĂł ar nĂ­os mĂł nĂĄ tacaĂ­ocht dhĂ­rithe amhĂĄin faoi leibhĂ©il 4 - 7 den mhĂșnla. D'fhĂ©adfadh tacaĂ­ochtaĂ­ breise dĂ­rithe a bheith i bhfoirm shainchomhairle agus meantĂłireachta cĂșram agus oideachas na luath-Ăłige (leibhĂ©al 4), sainfhearais, glĂ©asanna agus mionathruithe (leibhĂ©al 5), tacaĂ­ochtaĂ­ teiripeacha (leibhĂ©al 6) nĂł caipitĂ­ochta breise chun cabhair bhreise a chistiĂș sa seomra rĂ©amhscoile ECCE (leibhĂ©al 7).

8. CĂ©n uair a bheidh an tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) ar fĂĄil?
Tabharfar an mĂșnla isteach i mĂ­ IĂșil 2016 lena chur ar chumas tuismitheoirĂ­ agus solĂĄthraithe seirbhĂ­se pleanĂĄil chun tosaigh le haghaidh clĂĄraithe i mĂ­ MheĂĄn FĂłmhair agus ina dhiaidh sin. Cuirfear tĂșs le hiarratais mar seo a leanas:

a) OsclĂłfar an prĂłiseas iarratais le haghaidh an chlĂĄir nua ardoideachais maidir le Ceannaireacht um Chuimsitheacht sna Luathbhlianta (LINC) faoi leibhĂ©al 1 sa tseachtain dar tĂșs 27 MĂĄrta, 2017.

b) Cuirfear tĂșs leis an bprĂłiseas iarratais le haghaidh leibhĂ©al 4 (SainseirbhĂ­s Luathbhlianta), LeibhĂ©al 6 (IdirghabhĂĄil Theiripeach) agus LeibhĂ©al 7 (CaipitĂ­ocht Bhreise) Ăł 17 Meitheamh 2016.
c) Cuirfear tĂșs leis an bprĂłiseas iarratais le haghaidh leibhĂ©al 5 (Sainfhearas, SainghlĂ©asanna nĂł Mionathruithe), Ăł 24 Meitheamh 2016.

Ba cheart a thabhairt d'aire, i gcås leibhéal 4 - 7, go mbeidh an próiseas iarratais ar oscailt i rith na bliana, ach i gcås leanaí atå faoi mhíchumais choimpléascacha, moltar do sholåthraithe réamhscoile agus do thuismitheoirí iarratais a chur isteach go luath.

I ndeireadh na dĂĄla, ba cheart a thabhairt d'aire go mbeidh 3 - 5 bliana ag teastĂĄil chun an MĂșnla um Rochtain agus Cuimsitheacht a bheith i bhfeidhm go hiomlĂĄn agus clĂĄir ilbhliantĂșla oideachais agus oiliĂșna ĂĄ gcur i bhfeidhm go cĂ©imneach agus acmhainn ĂĄ tĂłgĂĄil sa chĂłras. Is amhlaidh go gcuireann an FSS roinnt tacaĂ­ochtaĂ­ ar fĂĄil, ar bhonn ad hoc, agus leanfaidh siad ar aghaidh leis sin agus an mĂșnla nua ĂĄ chur i bhfeidhm.

9. Is tuismitheoir mĂ© agus tĂĄ leanbh agam a bheith ag tosĂș sa rĂ©amhscolaĂ­ocht i MheĂĄn FĂłmhair. Conas is fĂ©idir liom tacaĂ­ocht a fhĂĄil do mo leanbh faoi AIM?
Chun tacaĂ­ochta a rochtain, ba cheart duit ar dtĂșs teagmhĂĄil a dhĂ©anamh leis an rĂ©amhscoil a mbeidh do leanbh ag freastal uirthi. I dteannta le do sholĂĄthraĂ­ rĂ©amhscoile, fĂ©adfaidh tĂș iarratas a dhĂ©anamh le haghaidh tacaĂ­ochta trĂ­d an ArdĂĄn ar lĂ­ne um ChlĂĄir a Chur i bhFeidhm (PIP). Is ardĂĄn ar lĂ­ne Ă© sin a mbaineann rĂ©amhscoileanna as chun leanaĂ­ a chlĂĄrĂș atĂĄ pĂĄirteach sna clĂĄir chĂșram leanaĂ­ de chuid ECCE agus i gclĂĄir eile de chuid DCYA. BĂ­onn toiliĂș sĂ­nithe tuismitheora ag teastĂĄil chun an prĂłiseas iarratais a chur i gcrĂ­ch.

10. Cad é ba cheart dom a dhéanamh mura bhfuil mé a fhios agam cad iad na tacaíochtaí is gå chun a chur ar chumas linbh påirt a ghlacadh?
I gcĂĄs go mbeadh comhairle ag teastĂĄil Ăł sholĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se mar gheall ar cad iad na tacaĂ­ochtaĂ­ is gĂĄ chun a chur ar chumas linbh pĂĄirt a ghlacadh, d'fhĂ©adaidĂ­s teagmhĂĄil a dhĂ©anamh leis an tSainseirbhĂ­s Luathbhlianta in Pobal (dĂ©an teagmhĂĄil ag onlinesupport@pobal.ie nĂł (01) 511 7222 8a.m. go 6p.m. Luan go hAoine). MĂĄ chomhlĂĄnaĂ­onn tĂș an phrĂłifĂ­l ar lĂ­ne maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht, chuideodh sin leat freisin an riachtanas a thabhairt chun solais agus a shoilĂ©iriĂș le haghaidh aon tacaĂ­ochtaĂ­ breise.

11. An gå diagnóis a bheith ag leanbh le bheith åbalta leas a bhaint as tacaíochtaí faoi AIM? 
Ní gå. Tå AIM bunaithe ar chuid riachtanas an linbh i gcomhthéacs an tsuímh réamhscoile Ní gå aon diagnóis a bheith ann; aithníonn AIM go dtosaíonn mórån leanaí sa réamhscolaíocht gan diagnóis mhíchumais a bheith acu.

12. An gcĂ­stĂ­onn AIM CĂșntĂłirĂ­ Riachtanas Speisialta (SNAanna)?
NĂ­ chistĂ­onn, nĂ­ mĂșnla SNA atĂĄ in AIM. MĂșnla iomlĂĄnaĂ­och is ea AIM atĂĄ deartha lena chur ar chumas solĂĄthraithe seirbhĂ­se suĂ­omhanna cuimsitheacha a chur ar fĂĄil agus tacĂș leo trĂ­ fhoireann seirbhĂ­sĂ­ Ă©agsĂșla atĂĄ saincheaptha le haghaidh chuid riachtanas gach linbh aonair i gcomhthĂ©acs an tsuĂ­mh rĂ©amhscoile.

I gcĂĄs go mbeadh ceadĂș aontaithe le haghaidh caipitĂ­ochta breise ar leibhĂ©al 7, agus i gcĂșinsĂ­ ina mbeadh an deontas uasta formheasta, d'fhĂ©adfaĂ­ Ă© a ĂșsĂĄid ar aon cheann de dhĂĄ bhealach. D'fhĂ©adfaĂ­ Ă© a ĂșsĂĄid chun laghdĂș a dhĂ©anamh ar an gcĂłimheas idir leanaĂ­ agus daoine fĂĄsta sa seomra ECCE, Ăł 1 duine fĂĄsta agus 11 leanbh sĂ­os go dtĂ­ 1 duine fĂĄsta agus 8 leanbh, gan aon chaillteanas airgeadais a chur ar an tseirbhĂ­s. Mar mhalairt air sin, d'fhĂ©adfaĂ­ Ă© a ĂșsĂĄid chun cabhair bhreise a cheannach isteach sa seomra rĂ©amhscoile.

NĂ­ bheadh aon chabhair bhreise a cheannĂłfaĂ­ isteach sa seomra ECCE mar chuid de na cĂłimheasa idir baill foirne agus leanaĂ­ chun crĂ­ocha an Achta um ChĂșram LeanaĂ­, 1991 (SeirbhĂ­sĂ­ Luathbhlianta) RialachĂĄin 2016. TĂĄ sĂ© sin amhlaidh chun ĂșsĂĄid na hacmhainne a chosaint leis na riachtanais ĂĄirithe a chomhlĂ­onadh ar cistĂ­odh sĂ© ina leith.

13. An mbaineann AIM leis an gclĂĄr ECCE amhĂĄin?
TĂĄ AIM deartha chun tacĂș le leanaĂ­ leis an gclĂĄr ECCE a rochtain. Mar sin, nĂ­ mĂłr an leanbh a bheith cĂĄilithe Ăł thaobh aise de don gclĂĄr ECCE, trĂĄth an dhĂ©antar an iarratas le haghaigh tacaĂ­ochtaĂ­ nĂł ar an dĂĄta atĂĄ beartaithe le haghaidh clĂĄrĂș ar an gclĂĄr ECCE. NĂ­ mĂłr an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se a bheith clĂĄraithe mar shuĂ­omh rĂ©amhscoile agus conradh reatha DCYA a bheith aige chun an clĂĄr ECCE a chur ar fĂĄil. Is Ă© an t-aon eisceacht air sin nĂĄ gĂĄs go mbeadh leanbh cĂĄilithe don char ECCE ach go bhfuil sĂ© ag baint leasa as cĂșram agus oideachas na luath-Ăłige cistithe faoi chlĂĄr eile cĂșram leanaĂ­ de chuid an DCYA, i.e. an FĂłirdheontas CĂșraim LeanaĂ­ sa Phobal (CCS) nĂł clĂĄir OiliĂșna agus Oideachais CĂșram LeanaĂ­ (TEC).

14. Cé a dhéanfaidh monatóireacht ar chur i bhfeidhm AIM agus a chinnteoidh go mbeidh sé éifeachtach?
TĂĄ dhĂĄ ghrĂșpa tras-Rialtas i ndiaidh a bheith curtha ar bun chun cur i bhfeidhm AIM a chur chun cinn agus maoirseacht a dhĂ©anamh ar a chur i bhfeidhm; GrĂșpa Tras-EarnĂĄla FeidhmiĂșchĂĄin agus Foireann Tionscadail. DĂ©anfaidh na grĂșpaĂ­ sin athbhreithniĂș ar dhul chun cinn feidhmiĂșchĂĄin ar bhonn leanĂșnach.

Le linn na gcĂ©ad blianta dĂĄ chur i bhfeidhm, beidh AIM faoi rĂ©ir athbhreithniĂș rialta. DĂ©anfar measĂșnĂș foirmeĂĄlta ar an mĂșnla freisin i ndiaidh trĂ­ bliana.

MĂ­r C: An tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș – TacaĂ­ochtaĂ­ UilĂ­ocha (leibhĂ©il 1 – 3)

Leibhéal 1: Cairt agus Treoirlínte maidir le hIlchineålacht, Comhionannas agus Cuimsitheacht

15. Cad is cuspĂłir don Chairt agus do na TreoirlĂ­nte nua maidir le hIlchineĂĄlacht, Comhionannas agus Cuimsitheacht le haghaidh CĂșram agus Oideachas na Luath-Óige? TĂĄ sĂ© mar chuspĂłir ag na TreoirlĂ­nte nua maidir le hIlchineĂĄlacht, Comhionannas agus Cuimsitheacht tacĂș leo siĂșd go lĂ©ir atĂĄ ag obair in earnĂĄil chĂșram agus oideachas na luath-Ăłige agus treoir a thabhairt dĂłibh chun cleachtais chuimsitheacha a fhiosrĂș, a thuiscint agus a fhorbairt chun leas na leanaĂ­ ar fad agus a dteaghlach.

Is Ă© is aidhm don Chairt nua um Chuimsitheacht nĂĄ tiomantas na hearnĂĄla don cuimsitheacht a lĂ©iriĂș. Iarrtar ar sholĂĄthraithe seirbhĂ­se a n-ainm a chur leis an gCait trĂ­ bheartas cuimsitheachta a chomhlĂ­onadh dĂĄ sĂșiomh. Le haghaidh tagartha, tĂĄ teimplĂ©ad Beartas Cuimsitheachta sna treoirlĂ­ne.

16. An gcuirfear oiliĂșint ar fĂĄil maidir leis an gCairt agus na TreoirlĂ­nte?
Cuirfear, cuirfidh na CoistĂ­ Contae agus Cathrach i gCĂșram LeanaĂ­ clĂĄr nĂĄisiĂșnta oiliĂșna i bhfeidhm ar bhonn cĂ©imneach le linn na mĂ­onna seo chugainn. Cuirfear sonraĂ­ ar an oiliĂșint sin ar www.preschoolaccess.ie agus ar shuĂ­omhanna grĂ©asĂĄin Choiste CĂșram LeanaĂ­ do Chathrach ĂĄitiĂșla nĂł do Chontae ĂĄitiĂșla a luaithe is a bheidh siad ar fĂĄil.

Leibhéal 1: Clår Ardoideachais LINC agus Comhordaitheoirí Cuimsithe LINC

17. Cé a bheidh åbalta iarratas a dhéanamh ar an gclår nua ardoideachais, Ceannaireacht um Chuimsitheacht sna Luathbhlianta (LINC), agus conas is féidir liomsa iarratas a dhéanamh air?
Beidh solĂĄthraithe seirbhĂ­se i dteideal iarrthĂłir a ainmnigh don chlĂĄr i gcĂĄs go bhfuil conradh acu chun an clĂĄr ECCE a chur ar fĂĄil, arna chistiĂș ag DCYA. NĂ­ mĂłr d'iarrthĂłirĂ­ ainmnithe ag suĂ­omhanna MĂłrdhĂĄmhachtain LeibhĂ©al 5 a bheith acu i rĂ©imse ĂĄbhartha.

Chun iarratas a dhéanamh ar an gclår, ba cheart d'iarratasóirí cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasåin, www.lincprogramme.ie. Is é an spriocdhåta le haghaidh iarratas 4 seachtaine i ndiaidh an fhoirm iarratas a bheith curtha ar fåil.

18. CĂ© chomh fada agus atĂĄ an clĂĄr LINC agus cĂ©n ĂĄit a mbĂ­onn sĂ© ĂĄ chur ar fĂĄil? Maireann an clĂĄr bliain amhĂĄin. Cuirfear ar fĂĄil Ă© ina 6 mhodĂșl aonair, lena ĂĄirĂ­tear dhĂĄ mhodĂșil i rith gach ceann de thrĂ­ sheimeastar (seimeastair an FhĂłmhair, an Earraigh agus an tSamhraidh).

ReĂĄchtĂĄlfar an clĂĄr go bliantĂșil, agus timpeall 900 ĂĄit ĂĄ gcur ar fĂĄil gach bliain, go gceann an chĂ©ad ceithre bliana acadĂșla seo chugainn. (2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20).

Cuirtear an an clĂĄr ar fĂĄil de rĂ©ir mĂșnla cumaiscthe (i.e. bĂ­onn roinnt foghlama ar lĂ­ne i gceist chomh maith le roinnt seisiĂșn aghaidh ar aghaidh) agus tugann sĂ© aghaidh ar riachtanais sholĂșbtha an earnĂĄil ECCE.

Mar gheall ar go mbeidh an chuid is mĂł den staidĂ©ir nĂł obair chomhoibrithe ar siĂșl ar lĂ­ne, tugtar d'aire Ă© nach mbeidh ar gach rannphĂĄirteach freastal ar shuĂ­omhanna aghaidh ar aghaidh ar nĂ­os mĂł nĂĄ 7 lĂĄ (Satharn) gach bliain. Beidh na seisiĂșin aghaidh ar aghaidh ar siĂșl Ăł 10am go 4pm, chun am taistil a Ă©ascĂș go dtĂ­ gach seisiĂșn agus Ăł gach seisiĂșn.

ReĂĄchtĂĄlfar an clĂĄr ar fud 9 n-ionad gach bliain.. Don bhliain acadĂșil 2017 / 2018, is iad seo a leanas ionaid na gcĂșrsaĂ­: Sligeach; Gaillimh; An MhĂ­/An IarmhI; Luimneach; Cill Chainnigh; Corcaigh; Maigh Nuad; Baile Átha Cliath Thuaidh; Baile Átha Cliath Thiar/Theas. FĂłgrĂłfar ionaid le haghaidh Bhliain 3 in am trĂĄtha.

19. An gcuireann an clår LINC aon aitheantas réamhfhoghlama san åireamh?
Cuireann, beidh roinnt Aitheantais RĂ©amhfhoghlama (RPL) ann. FĂ©ach na sonraĂ­ ĂĄbhartha ar shuĂ­omh grĂ©asĂĄin an chĂșrsa, www.lincprogramme.ie.

20. An bhfuil an LeibhĂ©al nua 6 de DhĂĄmhachtain LINC in ionad DhĂĄmhachtain LeibhĂ©al 6 CĂșram LeanaĂ­, i.e. ar leor Ă© a bheith ag duine le bheith cĂĄilithe mar Cheannaire i ngnĂĄthsheomra rĂ©amhscoile caipitĂ­ochta?
Níl, dåmhachtain sainchuspóra is ea an dåmhachtain oideachais nua seo Leibhéal 6 agus, ina aonar, ní cåilíocht aitheanta de chuid DCYA í chun críocha Cheannaire Sheomra ECCE.

21. Cad Ă© an rĂłl atĂĄ ag an gComhordaitheoir Cuimsithe?
Is é atå i ról an Chomhordaitheora Chuimsithe nå ceannaireacht a chur ar fåil laistigh de shuíomh na luathbhlianta maidir le ceisteanna ilchineålachta, comhionannais agus cuimsitheachta. D'fhéadfadh iad seo a leanas a bheith i gceist leis sin:

  • Ag tacĂș leis an tseirbhĂ­s chun a Bheartas Cuimsitheachta a chomhlĂ­onadh agus a athbhreithniĂș
  • Ag scaipeadh foghlamtha ar fud na foirne sa tseirbhĂ­s chun cultĂșr cuimsitheach a chothĂș
  • Ag scaipeadh eolais ar AIM, agus ar an gcuimsitheacht i gcoitinne, do thuismitheoirĂ­
  • Ag cuidiĂș le daoine a mbĂ­onn iarratais ĂĄ ndĂ©anamh acu le haghaidh tacaĂ­ochtaĂ­ faoi AIM, mĂĄs gĂĄ, i gcomhar leis an tSainseirbhĂ­s Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsitheacht)
  • Ag obair go dlĂșth le tuismitheoirĂ­ agus le gairmithe eile i gcĂĄsanna go mbĂ­onn mĂ­chumas coimplĂ©ascach ag leanbh agus a mbĂ­onn tacaĂ­ochtaĂ­ nĂł cabhair bhreise nĂ­os dĂ­rithe ag teastĂĄil.

22. TĂĄ cĂ©im agam san Oideachais Luath-Óige. An gĂĄ dom clĂĄr LINC leibhĂ©al 6 a chur i gcrĂ­ch le tabhairt faoi rĂłl an Chomhordaitheora Chuimsithe?
Is gĂĄ, nĂ­ mĂłr d'aon duine ar mian leis a bheith ina Comhordaitheoir Cuimsithe an chĂĄilĂ­ocht sin a chur i gcrĂ­ch.

23. Conas a cáilíonn soláthraí seirbhíse le haghaidh caipitíocht bhreise de €2 an leanbh sa tseachtain?
Chun bheith i dteideal na caipitĂ­ochta breise de €2 an leanbh sa tseachtain i leith gach linbh atĂĄ clĂĄraithe ar an gclĂĄr ECCE, nĂ­ mĂłr don tseirbhĂ­s Comhordaitheoir Cuimsithe do ChĂ©imithe a fhostĂș, i.e. duine atĂĄ cĂ©imnithe Ăłn gclĂĄr LINC agus a d'aontaigh tabhairt faoi fhreagrachtaĂ­ agus rĂłl an Chomhordaitheora Chuimsithe laistigh den suĂ­omh sin CĂșram agus Oideachas na Luath-Óige.

24. An gå Comhordaitheoir Cuimsithe cåilithe a bheith i ngach seomra réamhscoile?
NĂ­ gĂĄ, nĂ­ bhĂ­onn ach aon Chomhordaitheoir Cuimsithe cĂĄilithe amhĂĄin le haghaidh aon seirbhĂ­se amhĂĄin. BĂ­odh sin mar ata, mĂĄ tĂĄ roinnt seirbhĂ­sĂ­ rĂ©amhscoile agat, chun bheith i dteideal an caipitĂ­ochta €2, nĂ­ mĂłr duit Comhordaitheoir Cuimsithe a bheith agat i ngach seirbhĂ­s.

25. An bhfuil uasteorainn leis an gcaipitĂ­ocht €2, i.e. an bhfuil lĂ­on uasta leanaĂ­ laistigh den rĂ©amhscoil a n-Ă­ocfaĂ­ sin ina leith?
NĂ­l, Ă­ocfar an chaipitĂ­ocht ar lĂ­on na leanaĂ­ clĂĄraithe ar an gclĂĄr ECCE atĂĄ ag freastal ar an tseirbhĂ­s.

LeibhĂ©al 2 – Eolas do ThuismitheoirĂ­ agus do SholĂĄthraithe

26. Cad iad na hacmhainnĂ­ eolais atĂĄ ar fĂĄil do thuismitheoirĂ­ maidir le AIM?
Chomh maith leis an suĂ­omh grĂ©asĂĄin, ba cheart do thuismitheoirĂ­ teagmhĂĄil a dhĂ©anamh le Coiste CĂșram LeanaĂ­ a gCathrach ĂĄitiĂșla nĂł a gContae ĂĄitiĂșla le haghaidh liosta de rĂ©amhscoileanna ĂĄitiĂșla, le haghaidh eolais ar AIM nĂł le haghaidh eolais ar sheirbhĂ­sĂ­ ĂĄitiĂșla eile agus acmhainnĂ­ ĂĄitiĂșla eile.

27. Cad iad na hacmhainnĂ­ eolais atĂĄ ar fĂĄil do sholĂĄthraithe seirbhĂ­se maidir le AIM? Chomh maith leis an suĂ­omh grĂ©asĂĄin seo, ba cheart do sholĂĄthraithe seirbhĂ­se teagmhĂĄil a dhĂ©anamh le Coiste CĂșram LeanaĂ­ a gCathrach ĂĄitiĂșla nĂł a gContae ĂĄitiĂșla le haghaidh eolais ar AIM nĂł cuidiĂș maidir le hiarratais a chur isteach ar thacaĂ­ochtaĂ­ faoi AIM, go hĂĄirithe mura bhfuil rochtain IdirlĂ­n acu.

MĂĄ bhĂ­onn sainchomhairle ag teastĂĄil Ăł sholĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se maidir le cĂĄs ar leith nĂł iarratas ar leith, ba cheart dĂłibh teagmhĂĄil a dhĂ©anamh leis an tSainseirbhĂ­s Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsitheacht) i bPobal. Is fĂ©idir teagmhĂĄil a dhĂ©anamh leis an tseirbhĂ­s trĂ­ rĂ­omhphost (onlinesupport@pobal.ie) nĂł ar an bhfĂłn (01 511 7222 Ăł 8 a.m. go 6 p.m. Luan – hAoine).

LeibhĂ©al 3 – Lucht Oibre CĂĄilithe MuinĂ­neach

28. Cad iad na cĂșrsaĂ­ a chuirfear ar fĂĄil chun cur le cuid scileanna ball foirne i seirbhĂ­sĂ­ rĂ©amhscoile maidir le ceisteanna a bhaineanna le mĂ­chumas agus le cuimsitheacht? CĂ© a cisteoidhna cĂșrsaĂ­ sin?
Cisteoidh an Roinn LeanaĂ­ agus GnĂłthaĂ­ Óige clĂĄr leathan ilbhliantĂșil oiliĂșna foirmeĂĄlta agus oiliĂșna neamhfhoirmeĂĄlta do bhaill foirne rĂ©amhscoile maidir leis an mĂ­chumas agus leis an gcuimsitheacht agus cuirfidh na CoistĂ­ Contae agus Cathrach i gCĂșram LeanaĂ­ar fĂĄil Ă©, i gcomhoibriĂș leis an FSS agus le gnĂ­omhaireachtaĂ­ eile. Beidh sonraĂ­ ar an gclĂĄr oiliĂșna sin a fhĂłgairt ar an suĂ­omh grĂ©asĂĄin seo (www.preschoolaccess.ie) agus ar shuĂ­omhanna grĂ©asĂĄin CoistĂ­ CĂșram LeanaĂ­ do Chathrach ĂĄitiĂșla nĂł do Chontae ĂĄitiĂșla nuair a bheidh siad ar fĂĄil.

MĂ­r D: An MĂșnla um Rochtain agus Cuimsitheacht – TacaĂ­ochtaĂ­ DĂ­rithe (leibhĂ©il 4-7)

Leibhéal 4: Sainchomhairle Oideachais & Saintacaíocht Oideachais

29. CĂ© hiad na SpeisialtĂłirĂ­ Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsitheacht)?
Is gairmithe cĂĄilithe (cĂ©imithe CĂ©ime OnĂłracha nĂł Iarcheimithe) sa luath-Ăłige SpeisialtĂłirĂ­ Luathbhlianta, a bhfuil eolas an-leathan agus tuiscint an-leathan acu ar oideachais agus cĂșram na luath-Ăłige. BĂ­onn taithĂ­ acu maidir le oibriĂș le leanaĂ­ faoi mhĂ­chumas agus lena a dteaghlaigh i suĂ­omhanna rĂ©amhscoile. BĂ­onn buneolas crĂ­ochnĂșil acu ar an dea-chleachtas, bunaithe ar fhianaise,an meantĂłireacht, agus an Ă©ascĂș. BĂ­onn siad profa ag an nGarda SĂ­ochĂĄna agus cuirfear tacaĂ­ocht ghairmiĂșil agus maoirseacht ghairmiĂșil ar fĂĄil dĂłibh ar bhonn leanĂșnach.

30. Conas is féidir liom iarratas a chur isteach ar thacaíocht ó Speisialtóirí Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsitheacht)?
FĂ©adann an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se, i dteannta leis an tuismitheoir / caomhnĂłir / cĂșramĂłir, iarratas a chur isteach ar thacaĂ­ocht trĂ­ PrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht a chomhlĂĄnĂș mar chuid den phrĂłiseas iarratais ar Thairseach PIP ag www.pobal.ie. Is fĂ©idir tuilleadh eolais, amhail tuarascĂĄlacha slĂĄinte, mĂĄs infheidhmithe, a uaslĂłdĂĄil freisin, cĂ© go mbĂ­onn sin de rĂ©ir mar is rogha leis an tuismitheoir.

31. CĂ©n fĂĄth ar gĂĄ PrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht a chomhlĂĄnĂș?
CuidĂ­onn an PhrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht le cuid cumas an linbh a shainaithint, chomh maith le rĂ©imse(Ă­) inarbh fhĂ©adfadh tacaĂ­ocht bhreise a bheith ag teastĂĄil, mar shampla, mĂĄ bhĂ­onn ĂĄiseanna soghluaisteachta ag teastĂĄil Ăłn leanbh nĂł mĂĄ bhĂ­onn cĂșram leighis nĂł cĂșram pearsanta an teastĂĄil uaidh/uaithi. Cuireann sin ar chumas an tsolĂĄthraĂ­ sheirbhĂ­se aon tacaĂ­ochtaĂ­ breise a aithint, mĂĄs ann dĂłibh, a d'fhĂ©adfadh a bheith ag teastĂĄil chun pleanĂĄil le haghaigh rannphĂĄirtĂ­ocht an linbh sa suĂ­omh ECCE. Chomh maith leis sin, cuirtear acmhainn an tsuĂ­mh san ĂĄireamh sa phrĂłifĂ­l chun freastal ar chuid riachtanas an linbh ar leith.

32. Cad Ă© an t-eolas a iarrtar sa PhrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht?
Sa Phróifíl maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht iarrtar faisnéis ar an leanbh faoi 5 réimse: Cumas coirp, Cumas cumarsåide, Scileanna sóisialta, Iompar agus Slåinte.

Maidir leis an rĂ©amhscoil, iarrtar faisnĂ©is sa phrĂłifĂ­l maidir le hinrochtaine na timpeallachta, oiliĂșint foirne agus taithĂ­, beartais agus nĂłsanna imeachta.

33. An gĂĄ don tuismitheoir nĂł caomhnĂłir nĂł cĂșramĂłir toiliĂș a thabhairt chun go gcomhlĂĄnĂłfaĂ­ PrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht?
Is gĂĄ. TĂĄ toiliĂș tuismitheora ag teastĂĄil chun PrĂłifĂ­l chomhlĂĄnaithe maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht a chur isteach. TĂĄ sĂ© sin mar gheall ar go mbaileofaĂ­ .faisnĂ©is phearsanta ar an leanbh sa phrĂłifĂ­l a bheith ag teastĂĄil agus Plean maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don leanbh. NĂ­ fĂ©idir iarratas a chur isteach gan toiliĂș tuismitheora. NĂ­ mo an toiliĂș sin a bheith curtha ar fĂĄil ar an bhfoirm ĂĄbhartha toilithe.

34. Cén åit ar féidir liom foirm toilithe thuismitheora nó chaomhnóra nó chaomhnóra a fhåil?
TĂĄ an Fhoirm Toilithe Thuismitheora ina cuid den PhrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht agus is fĂ©idir Ă­ a Ă­oslĂłdĂĄil anseo. Is fĂ©idir an foirm toilithe a phriontĂĄil agus a shĂ­niĂș agus an phrĂłifĂ­l ĂĄ comhlĂĄnĂș. Ba cheart den bhainisteoir rĂ©amhscoile an fhoirm toilithe sĂ­nithe a uaslĂłdĂĄil agus a chur isteach leis an bPrĂłifĂ­l chomhlĂĄnaithe maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht.

35. Cad é a tharlóidh agus Próifíl maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht curtha isteach agam?
Agus PrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht curtha isteach ag solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se gheobhaidh sĂ© admhĂĄil lena rĂĄ go bhfuil sĂ­ faighte. DĂ©anfaidh na SpeisialtĂłirĂ­ Luathbhliantaan phrĂłifĂ­l a athbhreithniĂș ansin agus cuirfidh siad glao ar an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se agus tabharfaidh siad tacaĂ­ocht ar fĂĄil ar an bhfĂłn nĂł socrĂłidh siad cuairt ar an rĂ©amhscoil. Braithfidh leibhĂ©al na tacaĂ­ochta a bheidh ĂĄ cur ar fĂĄil ag na SpeisialtĂłirĂ­ Luathbhlianta ar chuid riachtanas an linbh i gcomhthĂ©acs na seirbhĂ­se.

36. Conas a chinnteoidh an speisialtĂłir go mbeadh cur chuige comhordaithe i bhfeidhm chun cuid riachtanas gach linbh a chomhlĂ­onadh?
DĂ©anfar Plean um Rochtain agus Cuimsitheacht a fhorbairt chun tacĂș le rannphĂĄirtĂ­ocht an linbh sa rĂ©amhscoil. Beidh an plean bunaithe ar bhreithnithe an tuismitheora nĂł caomhnĂłra nĂł cĂșramĂłra agus an SpeisialtĂłra Luathbhlianta, agus ar bhreithnithe agus dĂ©an measĂșnaithe cliniceoirĂ­.

Level 5 – Fearas, GlĂ©asanna agus Mionathruithe

37. Conas is fĂ©idir solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se cistiĂș a rochtain le haghaidh sainfhearais agus mionathruithe thar ceann linbh?
Beidh foirmeacha iarratais ar fĂĄil trĂ­d an Tairseach PIP ar lĂ­ne ag www.pobal.ie Ăł 24 Meitheamh 2016. Chun chrĂ­ocha an eolais, is fĂ©idir breithniĂș ar chĂłip den fhoirm iarratais anseo. Tabhair do d'aire le do thoil gur gĂĄ le toiliĂș tuismitheoir chun iarratas a dhĂ©anamh

38. Cad iad na cineĂĄlacha mionathruithe agus fearais is fĂ©idir a chistiĂș faoi LeibhĂ©al 5? TĂĄ liosta iomlĂĄn de na mionathruithe a d'fhĂ©adfaĂ­ a chistiĂș faoin scĂ©im anseo.

TĂĄ liosta iomlĂĄn den fhearas atĂĄ clĂșdaithe faoin scĂ©im liostaithe anseo freisin.

39. Cad Ă© an t-eolas atĂĄ ag teastĂĄil chun tacĂș le hiarratas leibhĂ©al 5 le haghaidh mionathruithe nĂł fearais?
D'fhéadfadh iarratais le haghaidh tacaíochtaí leibhéal 5 a bheith i dtrí chatagóir mar seo a leanas:

  • Iarratais le haghaidh mionathruithe
  • Iarratais le haghaidh fearais maidir le lagĂș radhairc nĂł lagĂș Ă©isteachta
  • Iarratais le haghaidh fearais maidir le gach cineĂĄl eile mĂ­chumais

I ngach cĂĄs, bĂ­onn tuairisc ghairid Ăł "ghairmĂ­ ainmnithe" ag teastĂĄil lena dhearbhĂș:

a) Gur gĂĄ leis na hathruithe nĂł an fearas atĂĄ ĂĄ mholadh agus go bhfuil siad rĂ­thĂĄbhachtach chun cur ar chumas na linbh pĂĄirt a ghlacadh sa chlĂĄr ECCE sa naĂ­onra ĂĄbhartha,
(b) I gcĂĄs mionathruithe, go mbeadh an obair atĂĄ ĂĄ moladh ag cloĂ­ leis na RialachĂĄin FoirgnĂ­ochta (LeasĂș Cuid M), 2010 agus
(c) I gcĂĄs fearais, nach bhfuil an fearas atĂĄ ĂĄ mholadh ar fĂĄil cheana fĂ©in sa suĂ­omh rĂ©amhscoile nĂł in ann a bheith aistrithe agus ĂĄ ĂșsĂĄid sa suĂ­omh rĂ©amhscoile.

I gcås mionathruithe, d'fhéadfadh an gairmí ainmnithe a bheith ina (1) ailtire, (2) innealtóir nó (3) teiripeoir saothair agus obair don FSS, nó thar a cheann.

I gcĂĄs fearais i leith lagĂș radhairc nĂł lagĂș Ă©isteachta, d'fhĂ©adfadh an gairmĂ­ ainmnithe a bheith ina (1) MĂșinteoir ar Cuairt de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna, (2) teiripeoir saothair agus obair don FSS, nĂł thar a cheann nĂł (3) teiripeoir urlabhra agus teanga agus obair don FSS, nĂł thar a cheann.

I gcĂĄs fearais i leith gach cineĂĄl eile mĂ­chumais, d'fhĂ©adfadh an gairmĂ­ ainmnithe a bheith ina (1) teiripeoir saothair, (2) fisiteiripeoir, (3) teiripeoir urlabhra agus teanga nĂł (4) gairmĂ­ cĂșram slĂĄinte agus sĂłisialta de chuid catagĂłire aontaithe eile.

Le haghaidh breis eolais, fĂ©ach na Treoirlinte Caipitil le do thoil maidir le hĂĄbhar tuarascĂĄlacha gairmiĂșla.

40. Cad Ă© an deontas caipitil is airde atĂĄ ceadmhach le haghaidh mionathruithe?
Is Ă© €7,000, CBL san ĂĄireamh, le haghaidh mionathruithe; d'fhĂ©adfadh uasmhĂ©id €300, CBL san ĂĄireamh, de sin a ĂșsĂĄid le haghaidh tĂĄillĂ­ gairmiĂșla i gcĂĄs go mbeadh tuarascĂĄil Ailtire nĂł InnealtĂłra ag teastĂĄil.

41. I gcĂĄs go gceadĂłfaĂ­ iarratas le haghaidh fearais, an Ă© an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se ar gĂĄ dĂł an fearas a sholĂĄthar?
NĂ­ hĂ©, NĂ­ gĂĄ gurb Ă© an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se a sholĂĄthrĂłidh an fearas. DĂ©anfaidh Pobal, thar ceann na Roinne LeanaĂ­ agus GnĂłthaĂ­ Óige, gach fearas a cheadĂłfar faoin scĂ©im leibhĂ©al 5 a aimsiĂș agus cinnteoidh sĂ© go seachadfar Ă© go dĂ­reach chuig an suĂ­omh rĂ©amhscoile.

42. An bhfĂ©adfaidh an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se iarratas a dhĂ©anamh ar chistiĂș chun an ĂĄit sĂșgartha amuigh faoin aer a rochtain?
FĂ©adfaidh, i gcĂĄs go mbeadh baint ar leith aige sin le riachtanas an linbh an ĂĄit sĂșgartha a rochtain. NĂ­ fhĂ©adfar athruithe eile lasmuigh ar an ĂĄit sĂșgartha, nĂł iarratais chun cĂĄilĂ­ocht limistĂ©ar amuigh faoin aer nĂł fearas sĂșgartha faoin aer (caighdeĂĄnach nĂĄ speisialaithe) a chistiĂș faoin scĂ©im seo.

LeibhĂ©al 6 – IdirghabhĂĄil Theiripeach

43. Conas is féidir le mo leanbh rochtain a fhåil ar thacaíochtaí teiripeacha leibhéal 6?
Is fĂ©idir le tuismitheoir nĂł le caomhnĂłir nĂł le cĂșramĂłir, i gcomhphĂĄirt le solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se, iarratas a dhĂ©anamh ar thacaĂ­ochtaĂ­ teiripeacha leibhĂ©al 6 trĂ­d an bPrĂłifĂ­l Rochtana agus Chuimsithe a chomhlĂĄnĂș.  DĂ©anfaidh an tSeirbhĂ­s Speisialaithe Luathbhlianta (Rochtain agus CuimsiĂș) athbhreithniĂș ar an bprĂłifĂ­l agus, sa chĂĄs gur dĂłchĂșil go dteastaĂ­onn ionchur teiripeach, cuirfidh siad tĂșs le teagmhĂĄil a dhĂ©anamh le FSS.

Leibhéal 7 - Caipitíocht Bhreise

44. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar chaipitíocht leibhéal 7?
FĂ©adann solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se, i gcomhphĂĄirtĂ­ocht le tuismitheoir, iarratas a dhĂ©anamh ar chaipitĂ­ocht bhreise leibhĂ©al 7 trĂ­d an bPhrĂłifĂ­l a chomhlĂĄnĂș maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht agus an 't-iarratas seirbhĂ­se' leibhĂ©al 7 laistigh den phrĂłifĂ­l a chomhlĂĄnĂș. Agus Ă© sin dĂ©anta, rachaidh an SpeisialtĂłir Luathbhlianta i dteagmhĂĄil leis an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se chun an t-iarratas a chur chun cinn.

45. An mbaineann aon choinnĂ­ollacha le hĂșsĂĄid chaipitĂ­ochta breise leibhĂ©al 7?
Agus iarratas ar chaipitĂ­ocht leibhĂ©al 7 ĂĄ chomhlĂ­onadh aige, sonrĂłidh Pobal (riarthĂłir na scĂ©ime) aon choinnĂ­ollacha freisin a bhaineann lena hĂșsĂĄid. D'fhĂ©adfadh sĂ© a bheadh i measc coinnĂ­ollacha den chineĂĄl sin gur cheart cistiĂș a ĂșsĂĄid chun: an Comhordaitheoir Cuimsithe nĂł ball foirne eile a bhfuil taithĂ­ aige, a fhĂĄgĂĄil saor le go mbeadh sĂ©/sĂ­ in ann nĂ­os mĂł ama a dhĂ­riĂș ar an leanbh atĂĄ faoi mhĂ­chumas coimplĂ©ascach; oiliĂșint a chur ar fĂĄil do bhall foirne i sainghnĂĄthaimh chĂșraim nĂł i straitĂ©isĂ­ teiripeacha le chur ar chumas an linbh freastal ar an gclĂĄr ECCE agus a bheith pĂĄirteach ann; laghdĂș a dhĂ©anamh ar an gcĂłimheas iomlĂĄn foirne sa suĂ­omh; agus / nĂł cabhair bhreise a fhĂĄil sa seomra ranga Ăł dhuine a bhfuil cĂĄilĂ­ochtaĂ­ ĂĄirithe Ă­osta aige.

46. TĂĄ cabhair phĂĄirtaimseartha ĂĄ fĂĄil agam Ăłn FSS le gur fĂ©idir le mo leanbh freastal ar rĂ©amhscoil. An fĂ©idir liom iarratas a dhĂ©anamh freisin ar chabhair oideachais trĂ­d an mĂșnla seo?
Is fĂ©idir, d'fhĂ©adfaĂ­ iarratas ar chaipitĂ­ocht bhreise leibhĂ©al 7 a dheonĂș ar bhonn pro-rata (i.e. le haghaidh na n-uaireanta atĂĄ fĂĄgtha) mĂĄs gĂĄ.

47. I gcĂĄs go bhfuil caipitĂ­ocht bhreise leibhĂ©al 7 deonaithe chun go bhfĂ©adfaĂ­ laghdĂș a dhĂ©anamh ar an gcĂłimheas foirne, cĂ©n leibhĂ©al an bhfĂ©adfaĂ­ an cĂłimheas a laghdĂș chuige?
I gcĂĄs go bhfuil caipitĂ­ocht leibhĂ©al 7 formheasta ar an uasrĂĄta, d'fhĂ©adfaĂ­ an cĂłimheas a laghdĂș Ăł 1 duine fĂĄsta agus 11 leanbh go dtĂ­ 1 duine fĂĄsta agus 8 leanbh, gan caillteanas airgeadais a chur ar an tseirbhĂ­s.

ÚsĂĄid FaisnĂ©ise agus Cosaint SonraĂ­

48. Cad é a dhéanfar leis a bhfaisnéis a chuirfear ar fåil mar chuid d'iarratas AIM?
Bainfear ĂșdĂĄid as faisnĂ©is a chuirfear ar fĂĄil mar chuid d'iarratas le haghaidh tacaĂ­ochtaĂ­ dĂ­rithe faoi AIM chun aon tacaĂ­ochtaĂ­ breise nĂł acmhainnĂ­ breise a aithint, mĂĄs ann dĂłibh, a d'fhĂ©adfadh a bheith ag teastĂĄil le go mbeadh leanbh in ann pĂĄirt a ghlacadh sa chlĂĄr ECCE.

49. Cad Ă© mar a dhĂ©anfar faisnĂ©is a stĂłrĂĄil a chuirfear ar fĂĄil mar chuid d'iarratas? DĂ©anfaidh Pobal agus an tSainseirbhĂ­s Luathbhlianta an fhaisnĂ©is ar fad a stĂłrĂĄil ar bhealach daingean. DĂ©antar cruachĂłipeanna a coimeĂĄd faoi ghlas i gcaibinĂ©id. DĂ©anfar comhaid ar lĂ­ne a criptiĂș agus a chosaint le pasfhocail agus is pearsanra Ășdaraithe amhĂĄin a dhĂ©anfaidh iad a rochtain.

50. Cad é mar a dhéanfar faisnéis a chomhroinnt a chuirfear ar fåil mar chuid d'iarratas?
D'fhĂ©adfaĂ­ faisnĂ©is a chomhroinnt le gairmithe ĂĄbhartha atĂĄ ag obair faoi AIM, amhail SpeisialtĂłirĂ­ Luathbhlianta, gairmithe slĂĄinte de chuid an FSS nĂł ĂĄ chistiĂș ag an FSS, Pobal, An Roinn LeanaĂ­ agus GnĂłthaĂ­ Óige, An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Chomhairle NĂĄisiĂșnta um Oideachas Speisialta agus CoistĂ­ CĂșram LeanaĂ­ Cathrach nĂł Contae. NĂ­ dhĂ©anfar faisnĂ©is a chomhroinnt ach le gairmithe ĂĄbhartha chun crĂ­che tacĂș leis an leanbh sa suĂ­omh rĂ©amhscoile.

51. Conas a chosnĂłfar prĂ­obhĂĄideachas leanaĂ­, thuismitheoirĂ­ (nĂł chaomhnĂłirĂ­ nĂł chĂșramĂłirĂ­) agus sheirbhĂ­sĂ­ rĂ©amhscoile maidir le AIM?
Is é RĂĄiteas PrĂ­obhĂĄideachais AIM, in Ă©ineacht le ToiliĂș Feasach AIM, a rialaĂ­onn bailiĂș, coinneĂĄil, ĂșsĂĄid agus roinnt sonraĂ­ pearsanta faoi leanaĂ­, tuismitheoirĂ­ (nĂł caomhnĂłirĂ­ nĂł cĂșramĂłirĂ­) agus seirbhĂ­sĂ­ rĂ©amhscoile maidir le AIM.