AIM_Logo_irish

 Ceisteanna Coitianta

Is fĂ©idir amharc ar Cheisteanna Coitianta faoin gClĂĄr CĂșraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE) (mĂ­r A) agus an tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) (mĂ­reanna B, C agus D) trĂ­ chliceĂĄil ar na nascanna thĂ­os.

Beidh na Ceisteanna Coitianta ina n-ĂĄis ‘bheo’ a gcuirfear lĂ©i agus a ndĂ©anfar uasdĂĄtĂș uirthi de rĂ©ir a chĂ©ile le freagra a thabhairt ar cheisteanna a bhĂ­onn ag tuismitheoirĂ­, solĂĄthrĂłirĂ­ rĂ©amhscoile nĂł pĂĄirtithe leasmhara eile.

MĂ­r A: An ClĂĄr CĂșraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE)
MĂ­r B: An tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) - GinearĂĄlta
MĂ­r C: An tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) – TacaĂ­ochtaĂ­ UilĂ­ocha (leibhĂ©il 1 – 3)
MĂ­r D: An tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) – TacaĂ­ochtaĂ­ DĂ­rithe (leibhĂ©il 4 – 7)

MĂ­r A: An ClĂĄr CĂșraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE)

1. Cad is an ClĂĄr CĂșraim agus Oideachais Luath-Óige ann?
Faoin gClĂĄr CĂșraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE), cuirtear rochtain ar chĂșram agus oideachas na luath-Ăłige ar fĂĄil saor in aisce do gach leanbh sa trĂ©imhse sula tosĂłidh siad ar bunscoil. TĂĄ neart faisnĂ©ise ann mar gheall ar na buntĂĄistĂ­ do leanaĂ­ a bhaineann le cĂșram agus oideachas na luath-Ăłige ar ardchaighdeĂĄn. CuidĂ­onn rĂ©amhscoil ar ardchaighdeĂĄn freisin le do leanbh a ullmhĂș don bhunscolaĂ­ocht.

2. Cén uair a fhéadfaidh mo leanbh leas a bhaint as an gclår ECCE?
Le hĂ©ifeacht Ăł MheĂĄn FĂłmhair 2016, beidh leanaĂ­ in ann tosĂș ar scoil saor in aisce i mĂ­ MheĂĄn FĂłmhair, i mĂ­ EanĂĄir nĂł i mĂ­ AibreĂĄin nuair a bheidh a dtrĂ­Ăș lĂĄ breithe bainte amach acu agus beidh siad inn ann fanacht ar scoil saor in aisce go dtĂ­ go n-aistreoidh siad go dtĂ­ an bhunscoil (ar choinnĂ­oll nach mbeidh siad nĂ­os sine nĂĄ 5Âœ bliana d'aois ag deireadh na bliana rĂ©amhscoile, fĂ©ach an InchĂĄilitheacht COLÓ) le do thoil.

3. Cå mhéad a chosnóidh åit réamhscoile mo linbh orm?
Aon uair a thabharfar conradh do rĂ©amhscoil chun clĂĄr ECCE a chur ar fĂĄil agus a bheidh an leanbh cĂĄilithe le haghaidh an chlĂĄir Ăł thaobh aoise de, is Ă© an StĂĄt a Ă­ocfaidh as costas iomlĂĄn na hĂĄite agus nĂ­ beidh aon chostas ar an tuismitheoir / cĂșramĂłir. FĂ©ach le do thoil an RLGÓ ClĂĄir Chistithe CĂșram LeanaĂ­ FaisnĂ©is agus Ceisteanna Coitianta le haghaidh tuilleadh eolais faoi chlĂĄr ECCE.

4. Conas a bheidh mé ar an eolas faoi cé hiad na réamhscoileanna a bhfuil conarthaí acu faoi låthair chun clår ECCE a chur ar fåil?
TĂĄ liosta de solĂĄthraithe seirbhĂ­se de chuid ECCE i do cheantar ar fĂĄil Ăł Choiste CĂșram LeanaĂ­ do Chathrach ĂĄitiĂșla nĂł do Chontae ĂĄitiĂșla.

5. FreastalaĂ­onn mo leanbh ar shainrĂ©amhscoil 2 lĂĄ sa tseachtain, agus molann siad gur cheart go bhfreastalĂłdh mo leanbh ar ghĂĄthrĂ©amhscoil ar na 3 lĂĄ eile den tseachtain; an bhfeadfaĂ­ cistiĂș ECCE a scaradh idir an 2 rĂ©amhscoil?
D'fhĂ©adfaĂ­, a luaithe is a bheidh an tsainrĂ©amhscoil agus an gnĂĄthrĂ©amnscoil i dteagmhĂĄil lena chĂ©ile chun clĂĄr ECCE a chur ar fĂĄil, beidh ar an tsainrĂ©amhscoil litir a chur ar fĂĄil ina lĂ©ireofaĂ­ go mbeadh sĂ© chun leas an linbh freastal ar ghnĂĄthrĂ©amhscoil i rith na coda eile den tseachtain. NĂ­ mĂłr don ghnĂĄthrĂ©amhscoil litir a chur ar fĂĄil freisin ina lĂ©ireofaĂ­ go bhfuil siad ar an eolas go mbĂ­onn an leanbh ag freastal ar shainrĂ©amhscoil freisin. NĂ­ mĂłr an dĂĄ litir a sheoladh ar aghaidh go dĂ­reach chuig ClĂĄir agus Beartais na Luathbhlianta in DCYA lena ceadĂș.

MĂ­r B: An tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș – GinearĂĄlta

6. Cad is Rochtain agus CuimsiĂș ann?
Is Ă©ard is Rochtain ann nĂĄ Ă© a bheith ar chumas an linbh freastal ar rĂ©amhscoil. ÁirĂ­tear le tacĂș le rochtain constaicĂ­ a bhaint as agus freastal ar chuid riachtanas aonair an linbh. Is Ă©ard is Cuimsitheacht ann nĂĄ Ă© a bheith ar chumas an linbh, sa mhĂ©id is fĂ©idir, a bheith pĂĄirteach go hiomlĂĄn gnĂ­omhach sa chlĂĄr rĂ©amhscoile. MĂĄs ga, cuirfear tacaĂ­ochtaĂ­ cuĂ­ ar fĂĄil faoin MĂșnla um Rochtain agus Cuimsitheacht chun rannphĂĄirtĂ­ocht iomlĂĄn, fhiĂșntach a chinntiĂș.

7. Cad is an tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) ann?
TĂĄ an tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) deartha lena chinntiĂș go mbeadh leanaĂ­ faoi mhĂ­chumas in ann bheith pĂĄirteach go hiomlĂĄn i gclĂĄr ECCE. MĂșnla leanbhlĂĄrnach is ea AIM, a bhfuil seacht leibhĂ©al tacaĂ­ochta forchĂ©imnithĂ­ ag baint leis, Ăł thacaĂ­ocht uilĂ­och go dtĂ­ tacaĂ­ocht dhĂ­rithe, bunaithe ar chuid riachtanas an linbh agus na rĂ©amhscoile.

CuimsĂ­onn leibhĂ©il 1 - 3 rĂ©imse tacaĂ­ochtaĂ­ uilĂ­ocha atĂĄ deartha chun cultĂșr cuimsitheach a chur chun cinn agus chun tacĂș leis laistigh de shuĂ­omhanna rĂ©amhscoile trĂ­ roinnt tionscnamh oideachais agus roinnt tionscnamh tĂłgtha acmhainne a ĂșsĂĄid. Tugann fianaise idirnĂĄisiĂșnta le tuiscint gur leor na tacaĂ­ochtaĂ­ sin, ach iad ĂĄ bhforbairt mar is cuĂ­, chun tacĂș le mĂłrĂĄn leanaĂ­ atĂĄ faoi mhĂ­chumas.

BĂ­odh sin mar ata, i gcĂĄs go measfadh solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se, i gcomhar le tuismitheoir, gurbh fhĂ©idir gur gĂĄ le tacaĂ­ocht ĂĄirithe eile chun riachtanais linbh ar leith a chomhlĂ­onadh, d'fhĂ©adfadh sĂ© iarratas a dhĂ©anamh ar thacaĂ­ocht dhĂ­rithe amhĂĄin nĂł ar nĂ­os mĂł nĂĄ tacaĂ­ocht dhĂ­rithe amhĂĄin faoi leibhĂ©il 4 - 7 den mhĂșnla. D'fhĂ©adfadh tacaĂ­ochtaĂ­ breise dĂ­rithe a bheith i bhfoirm shainchomhairle agus meantĂłireachta cĂșram agus oideachas na luath-Ăłige (leibhĂ©al 4), sainfhearais, glĂ©asanna agus mionathruithe (leibhĂ©al 5), tacaĂ­ochtaĂ­ teiripeacha (leibhĂ©al 6) nĂł caipitĂ­ochta breise chun cabhair bhreise a chistiĂș sa seomra rĂ©amhscoile ECCE (leibhĂ©al 7).

8. CĂ©n uair a bheidh an tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș (AIM) ar fĂĄil?
Tabharfar an mĂșnla isteach i mĂ­ IĂșil 2016 lena chur ar chumas tuismitheoirĂ­ agus solĂĄthraithe seirbhĂ­se pleanĂĄil chun tosaigh le haghaidh clĂĄraithe i mĂ­ MheĂĄn FĂłmhair agus ina dhiaidh sin. Cuirfear tĂșs le hiarratais mar seo a leanas:

a) OsclĂłfar an prĂłiseas iarratais le haghaidh an chlĂĄir nua ardoideachais maidir le Ceannaireacht um Chuimsitheacht sna Luathbhlianta (LINC) faoi leibhĂ©al 1 sa tseachtain dar tĂșs 27 MĂĄrta, 2017.

b) Cuirfear tĂșs leis an bprĂłiseas iarratais le haghaidh leibhĂ©al 4 (SainseirbhĂ­s Luathbhlianta), LeibhĂ©al 6 (IdirghabhĂĄil Theiripeach) agus LeibhĂ©al 7 (CaipitĂ­ocht Bhreise) Ăł 17 Meitheamh 2016.
c) Cuirfear tĂșs leis an bprĂłiseas iarratais le haghaidh leibhĂ©al 5 (Sainfhearas, SainghlĂ©asanna nĂł Mionathruithe), Ăł 24 Meitheamh 2016.

Ba cheart a thabhairt d'aire, i gcås leibhéal 4 - 7, go mbeidh an próiseas iarratais ar oscailt i rith na bliana, ach i gcås leanaí atå faoi mhíchumais choimpléascacha, moltar do sholåthraithe réamhscoile agus do thuismitheoirí iarratais a chur isteach go luath.

I ndeireadh na dĂĄla, ba cheart a thabhairt d'aire go mbeidh 3 - 5 bliana ag teastĂĄil chun an MĂșnla um Rochtain agus Cuimsitheacht a bheith i bhfeidhm go hiomlĂĄn agus clĂĄir ilbhliantĂșla oideachais agus oiliĂșna ĂĄ gcur i bhfeidhm go cĂ©imneach agus acmhainn ĂĄ tĂłgĂĄil sa chĂłras. Is amhlaidh go gcuireann an FSS roinnt tacaĂ­ochtaĂ­ ar fĂĄil, ar bhonn ad hoc, agus leanfaidh siad ar aghaidh leis sin agus an mĂșnla nua ĂĄ chur i bhfeidhm.

9. Is tuismitheoir mĂ© agus tĂĄ leanbh agam a bheith ag tosĂș sa rĂ©amhscolaĂ­ocht i MheĂĄn FĂłmhair. Conas is fĂ©idir liom tacaĂ­ocht a fhĂĄil do mo leanbh faoi AIM?
Chun tacaĂ­ochta a rochtain, ba cheart duit ar dtĂșs teagmhĂĄil a dhĂ©anamh leis an rĂ©amhscoil a mbeidh do leanbh ag freastal uirthi. I dteannta le do sholĂĄthraĂ­ rĂ©amhscoile, fĂ©adfaidh tĂș iarratas a dhĂ©anamh le haghaidh tacaĂ­ochta trĂ­d an ArdĂĄn ar lĂ­ne um ChlĂĄir a Chur i bhFeidhm (PIP). Is ardĂĄn ar lĂ­ne Ă© sin a mbaineann rĂ©amhscoileanna as chun leanaĂ­ a chlĂĄrĂș atĂĄ pĂĄirteach sna clĂĄir chĂșram leanaĂ­ de chuid ECCE agus i gclĂĄir eile de chuid DCYA. BĂ­onn toiliĂș sĂ­nithe tuismitheora ag teastĂĄil chun an prĂłiseas iarratais a chur i gcrĂ­ch.

10. Cad é ba cheart dom a dhéanamh mura bhfuil mé a fhios agam cad iad na tacaíochtaí is gå chun a chur ar chumas linbh påirt a ghlacadh?
I gcĂĄs go mbeadh comhairle ag teastĂĄil Ăł sholĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se mar gheall ar cad iad na tacaĂ­ochtaĂ­ is gĂĄ chun a chur ar chumas linbh pĂĄirt a ghlacadh, d'fhĂ©adaidĂ­s teagmhĂĄil a dhĂ©anamh leis an tSainseirbhĂ­s Luathbhlianta in Pobal (dĂ©an teagmhĂĄil ag onlinesupport@pobal.ie nĂł (01) 511 7222 8a.m. go 6p.m. Luan go hAoine). MĂĄ chomhlĂĄnaĂ­onn tĂș an phrĂłifĂ­l ar lĂ­ne maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht, chuideodh sin leat freisin an riachtanas a thabhairt chun solais agus a shoilĂ©iriĂș le haghaidh aon tacaĂ­ochtaĂ­ breise.

11. An gå diagnóis a bheith ag leanbh le bheith åbalta leas a bhaint as tacaíochtaí faoi AIM? 
Ní gå. Tå AIM bunaithe ar chuid riachtanas an linbh i gcomhthéacs an tsuímh réamhscoile Ní gå aon diagnóis a bheith ann; aithníonn AIM go dtosaíonn mórån leanaí sa réamhscolaíocht gan diagnóis mhíchumais a bheith acu.

12. An gcĂ­stĂ­onn AIM CĂșntĂłirĂ­ Riachtanas Speisialta (SNAanna)?
NĂ­ chistĂ­onn, nĂ­ mĂșnla SNA atĂĄ in AIM. MĂșnla iomlĂĄnaĂ­och is ea AIM atĂĄ deartha lena chur ar chumas solĂĄthraithe seirbhĂ­se suĂ­omhanna cuimsitheacha a chur ar fĂĄil agus tacĂș leo trĂ­ fhoireann seirbhĂ­sĂ­ Ă©agsĂșla atĂĄ saincheaptha le haghaidh chuid riachtanas gach linbh aonair i gcomhthĂ©acs an tsuĂ­mh rĂ©amhscoile.

I gcĂĄs go mbeadh ceadĂș aontaithe le haghaidh caipitĂ­ochta breise ar leibhĂ©al 7, agus i gcĂșinsĂ­ ina mbeadh an deontas uasta formheasta, d'fhĂ©adfaĂ­ Ă© a ĂșsĂĄid ar aon cheann de dhĂĄ bhealach. D'fhĂ©adfaĂ­ Ă© a ĂșsĂĄid chun laghdĂș a dhĂ©anamh ar an gcĂłimheas idir leanaĂ­ agus daoine fĂĄsta sa seomra ECCE, Ăł 1 duine fĂĄsta agus 11 leanbh sĂ­os go dtĂ­ 1 duine fĂĄsta agus 8 leanbh, gan aon chaillteanas airgeadais a chur ar an tseirbhĂ­s. Mar mhalairt air sin, d'fhĂ©adfaĂ­ Ă© a ĂșsĂĄid chun cabhair bhreise a cheannach isteach sa seomra rĂ©amhscoile.

NĂ­ bheadh aon chabhair bhreise a cheannĂłfaĂ­ isteach sa seomra ECCE mar chuid de na cĂłimheasa idir baill foirne agus leanaĂ­ chun crĂ­ocha an Achta um ChĂșram LeanaĂ­, 1991 (SeirbhĂ­sĂ­ Luathbhlianta) RialachĂĄin 2016. TĂĄ sĂ© sin amhlaidh chun ĂșsĂĄid na hacmhainne a chosaint leis na riachtanais ĂĄirithe a chomhlĂ­onadh ar cistĂ­odh sĂ© ina leith.

13. An mbaineann AIM leis an gclĂĄr ECCE amhĂĄin?
TĂĄ AIM deartha chun tacĂș le leanaĂ­ leis an gclĂĄr ECCE a rochtain. Mar sin, nĂ­ mĂłr an leanbh a bheith cĂĄilithe Ăł thaobh aise de don gclĂĄr ECCE, trĂĄth an dhĂ©antar an iarratas le haghaigh tacaĂ­ochtaĂ­ nĂł ar an dĂĄta atĂĄ beartaithe le haghaidh clĂĄrĂș ar an gclĂĄr ECCE. NĂ­ mĂłr an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se a bheith clĂĄraithe mar shuĂ­omh rĂ©amhscoile agus conradh reatha DCYA a bheith aige chun an clĂĄr ECCE a chur ar fĂĄil. Is Ă© an t-aon eisceacht air sin nĂĄ gĂĄs go mbeadh leanbh cĂĄilithe don char ECCE ach go bhfuil sĂ© ag baint leasa as cĂșram agus oideachas na luath-Ăłige cistithe faoi chlĂĄr eile cĂșram leanaĂ­ de chuid an DCYA, i.e. an FĂłirdheontas CĂșraim LeanaĂ­ sa Phobal (CCS) nĂł clĂĄir OiliĂșna agus Oideachais CĂșram LeanaĂ­ (TEC).

14. Cé a dhéanfaidh monatóireacht ar chur i bhfeidhm AIM agus a chinnteoidh go mbeidh sé éifeachtach?
TĂĄ dhĂĄ ghrĂșpa tras-Rialtas i ndiaidh a bheith curtha ar bun chun cur i bhfeidhm AIM a chur chun cinn agus maoirseacht a dhĂ©anamh ar a chur i bhfeidhm; GrĂșpa Tras-EarnĂĄla FeidhmiĂșchĂĄin agus Foireann Tionscadail. DĂ©anfaidh na grĂșpaĂ­ sin athbhreithniĂș ar dhul chun cinn feidhmiĂșchĂĄin ar bhonn leanĂșnach.

Le linn na gcĂ©ad blianta dĂĄ chur i bhfeidhm, beidh AIM faoi rĂ©ir athbhreithniĂș rialta. DĂ©anfar measĂșnĂș foirmeĂĄlta ar an mĂșnla freisin i ndiaidh trĂ­ bliana.

MĂ­r C: An tSamhail um Rochtain agus CuimsiĂș – TacaĂ­ochtaĂ­ UilĂ­ocha (leibhĂ©il 1 – 3)

Leibhéal 1: Cairt agus Treoirlínte maidir le hIlchineålacht, Comhionannas agus Cuimsitheacht

15. Cad is cuspĂłir don Chairt agus do na TreoirlĂ­nte nua maidir le hIlchineĂĄlacht, Comhionannas agus Cuimsitheacht le haghaidh CĂșram agus Oideachas na Luath-Óige? TĂĄ sĂ© mar chuspĂłir ag na TreoirlĂ­nte nua maidir le hIlchineĂĄlacht, Comhionannas agus Cuimsitheacht tacĂș leo siĂșd go lĂ©ir atĂĄ ag obair in earnĂĄil chĂșram agus oideachas na luath-Ăłige agus treoir a thabhairt dĂłibh chun cleachtais chuimsitheacha a fhiosrĂș, a thuiscint agus a fhorbairt chun leas na leanaĂ­ ar fad agus a dteaghlach.

Is Ă© is aidhm don Chairt nua um Chuimsitheacht nĂĄ tiomantas na hearnĂĄla don cuimsitheacht a lĂ©iriĂș. Iarrtar ar sholĂĄthraithe seirbhĂ­se a n-ainm a chur leis an gCait trĂ­ bheartas cuimsitheachta a chomhlĂ­onadh dĂĄ sĂșiomh. Le haghaidh tagartha, tĂĄ teimplĂ©ad Beartas Cuimsitheachta sna treoirlĂ­ne.

16. An gcuirfear oiliĂșint ar fĂĄil maidir leis an gCairt agus na TreoirlĂ­nte?
Cuirfear, cuirfidh na CoistĂ­ Contae agus Cathrach i gCĂșram LeanaĂ­ clĂĄr nĂĄisiĂșnta oiliĂșna i bhfeidhm ar bhonn cĂ©imneach le linn na mĂ­onna seo chugainn. Cuirfear sonraĂ­ ar an oiliĂșint sin ar www.preschoolaccess.ie agus ar shuĂ­omhanna grĂ©asĂĄin Choiste CĂșram LeanaĂ­ do Chathrach ĂĄitiĂșla nĂł do Chontae ĂĄitiĂșla a luaithe is a bheidh siad ar fĂĄil.

Leibhéal 1: Clår Ardoideachais LINC agus Comhordaitheoirí Cuimsithe LINC

17. Cé a bheidh åbalta iarratas a dhéanamh ar an gclår nua ardoideachais, Ceannaireacht um Chuimsitheacht sna Luathbhlianta (LINC), agus conas is féidir liomsa iarratas a dhéanamh air?
Beidh solĂĄthraithe seirbhĂ­se i dteideal iarrthĂłir a ainmnigh don chlĂĄr i gcĂĄs go bhfuil conradh acu chun an clĂĄr ECCE a chur ar fĂĄil, arna chistiĂș ag DCYA. NĂ­ mĂłr d'iarrthĂłirĂ­ ainmnithe ag suĂ­omhanna MĂłrdhĂĄmhachtain LeibhĂ©al 5 a bheith acu i rĂ©imse ĂĄbhartha.

Chun iarratas a dhéanamh ar an gclår, ba cheart d'iarratasóirí cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasåin, www.lincprogramme.ie. Is é an spriocdhåta le haghaidh iarratas 4 seachtaine i ndiaidh an fhoirm iarratas a bheith curtha ar fåil.

18. CĂ© chomh fada agus atĂĄ an clĂĄr LINC agus cĂ©n ĂĄit a mbĂ­onn sĂ© ĂĄ chur ar fĂĄil? Maireann an clĂĄr bliain amhĂĄin. Cuirfear ar fĂĄil Ă© ina 6 mhodĂșl aonair, lena ĂĄirĂ­tear dhĂĄ mhodĂșil i rith gach ceann de thrĂ­ sheimeastar (seimeastair an FhĂłmhair, an Earraigh agus an tSamhraidh).

ReĂĄchtĂĄlfar an clĂĄr go bliantĂșil, agus timpeall 900 ĂĄit ĂĄ gcur ar fĂĄil gach bliain, go gceann an chĂ©ad ceithre bliana acadĂșla seo chugainn. (2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20).

Cuirtear an an clĂĄr ar fĂĄil de rĂ©ir mĂșnla cumaiscthe (i.e. bĂ­onn roinnt foghlama ar lĂ­ne i gceist chomh maith le roinnt seisiĂșn aghaidh ar aghaidh) agus tugann sĂ© aghaidh ar riachtanais sholĂșbtha an earnĂĄil ECCE.

Mar gheall ar go mbeidh an chuid is mĂł den staidĂ©ir nĂł obair chomhoibrithe ar siĂșl ar lĂ­ne, tugtar d'aire Ă© nach mbeidh ar gach rannphĂĄirteach freastal ar shuĂ­omhanna aghaidh ar aghaidh ar nĂ­os mĂł nĂĄ 7 lĂĄ (Satharn) gach bliain. Beidh na seisiĂșin aghaidh ar aghaidh ar siĂșl Ăł 10am go 4pm, chun am taistil a Ă©ascĂș go dtĂ­ gach seisiĂșn agus Ăł gach seisiĂșn.

ReĂĄchtĂĄlfar an clĂĄr i 9 n-ionad gach bliain. Don bhliain acadĂșil 2019 / 2020, is iad seo a leanas ionaid na gcĂșrsaĂ­: Ceatharlach; An CabhĂĄn; Mala, Co. ChorcaĂ­; ÓstĂĄn Carlton ag Aerfort Bhaile Átha Cliath; ColĂĄiste UĂ­ GhrĂ­ofa i mBaile Átha Cliath; Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24; An CaisleĂĄn Riabhach, Co. Ros ComĂĄin; An tAonach, Co. ThiobrĂĄid Árann; BrĂ©, Co. Chill MhantĂĄin.

19. An gcuireann an clår LINC aon aitheantas réamhfhoghlama san åireamh?
Cuireann, beidh roinnt Aitheantais RĂ©amhfhoghlama (RPL) ann. FĂ©ach na sonraĂ­ ĂĄbhartha ar shuĂ­omh grĂ©asĂĄin an chĂșrsa, www.lincprogramme.ie.

20. An mbeidh DĂĄmhachtain LINC ag teacht in ionad na DĂĄmhachtana i gCĂșram LeanaĂ­ ar LeibhĂ©al 6 , .i. ar leor Ă© a bheith ag duine le bheith cĂĄilithe mar Cheannaire i seomra rĂ©amhscoile a bhfuil caipitĂ­ocht chaighdeĂĄnach aige?
NĂ­ bheidh. Is dĂĄmhachtain sainchuspĂłra Ă­ LINC agus nĂ­ hionann Ă­ agus an dĂĄmhachtain i gCĂșram LeanaĂ­ ar LeibhĂ©al 6. Sin rĂĄite, aithnĂ­onn an Roinn LeanaĂ­ agus GnĂłthaĂ­ Óige an dĂĄmhachtain sainchuspĂłra seo mar chĂĄilĂ­ocht ĂĄbhartha ar LeibhĂ©al 6 agus beidh an tĂ© a bhfuil an dĂĄmhachtain seo aige cĂĄilithe le bheith ina cheannaire i seomra rĂ©amhscoile a bhfuil capitĂ­ocht chaighdeĂĄnach aige.

21. Cad Ă© an rĂłl atĂĄ ag an gComhordaitheoir Cuimsithe?
Is é atå i ról an Chomhordaitheora Chuimsithe nå ceannaireacht a chur ar fåil laistigh de shuíomh na luathbhlianta maidir le ceisteanna ilchineålachta, comhionannais agus cuimsitheachta. D'fhéadfadh iad seo a leanas a bheith i gceist leis sin:

  • Ag tacĂș leis an tseirbhĂ­s chun a Bheartas Cuimsitheachta a chomhlĂ­onadh agus a athbhreithniĂș
  • Ag scaipeadh foghlamtha ar fud na foirne sa tseirbhĂ­s chun cultĂșr cuimsitheach a chothĂș
  • Ag scaipeadh eolais ar AIM, agus ar an gcuimsitheacht i gcoitinne, do thuismitheoirĂ­
  • Ag cuidiĂș le daoine a mbĂ­onn iarratais ĂĄ ndĂ©anamh acu le haghaidh tacaĂ­ochtaĂ­ faoi AIM, mĂĄs gĂĄ, i gcomhar leis an tSainseirbhĂ­s Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsitheacht)
  • Ag obair go dlĂșth le tuismitheoirĂ­ agus le gairmithe eile i gcĂĄsanna go mbĂ­onn mĂ­chumas coimplĂ©ascach ag leanbh agus a mbĂ­onn tacaĂ­ochtaĂ­ nĂł cabhair bhreise nĂ­os dĂ­rithe ag teastĂĄil.

22. TĂĄ cĂ©im agam san Oideachais Luath-Óige. An gĂĄ dom clĂĄr LINC leibhĂ©al 6 a chur i gcrĂ­ch le tabhairt faoi rĂłl an Chomhordaitheora Chuimsithe?
Is gĂĄ, nĂ­ mĂłr d'aon duine ar mian leis a bheith ina Comhordaitheoir Cuimsithe an chĂĄilĂ­ocht sin a chur i gcrĂ­ch.

23. Cad iad na rudaĂ­ atĂĄ de dhĂ­th ar sholĂĄthrĂłir seirbhĂ­se go mbeidh sĂ© i dteideal chaipitĂ­ocht bhreise de €2 an leanbh sa tseachtain?
Chun a bheith i dteideal na caipitĂ­ochta breise de €2 an leanbh sa tseachtain i leith gach linbh atĂĄ clĂĄraithe ar an gclĂĄr ECCE, nĂ­ mĂłr don tseirbhĂ­s Comhordaitheoir Cuimsithe a fhostĂș, .i. cĂ©imĂ­ de chuid an chlĂĄir LINC a aontaĂ­onn tabhairt faoi fhreagrachtaĂ­ agus rĂłl an Chomhordaitheora Chuimsithe sa suĂ­omh Luathfhoghlama agus CĂșraim sin. NĂ­ mĂłr iarratas ar chapitĂ­ocht bhreise a dhĂ©anamh ar lĂ­ne ar PIP ag tĂșs na bliana rĂ©amhscoile nĂł nuair a ghlacann an Comhordaitheoir Cuimsuithe an rĂłl sin chuige fĂ©in. Tabhair do d'aire le do thoil nach ndĂ©anfar Ă­ocaĂ­ochtaĂ­ a shiardhĂĄtĂș go dtĂ­ tĂșs na bliana rĂ©amhscoile ach amhĂĄin sa chĂĄs go bhfaighidh Pobal na foirmeacha cuĂ­ roimh an 31Ăș Deireadh FĂłmhair 2019.

An application for the additional capitation must be online via PIP at the beginning of the preschool year or when the Inclusion Coordinator takes up the role.  Please note applications will not be back-dated.

24. An gå Comhordaitheoir Cuimsithe cåilithe a bheith i ngach seomra réamhscoile?
NĂ­ gĂĄ, nĂ­ bhĂ­onn ach aon Chomhordaitheoir Cuimsithe cĂĄilithe amhĂĄin le haghaidh aon seirbhĂ­se amhĂĄin. BĂ­odh sin mar ata, mĂĄ tĂĄ roinnt seirbhĂ­sĂ­ rĂ©amhscoile agat, chun bheith i dteideal an caipitĂ­ochta €2, nĂ­ mĂłr duit Comhordaitheoir Cuimsithe a bheith agat i ngach seirbhĂ­s.

25. An bhfuil uasteorainn leis an gcaipitĂ­ocht €2, i.e. an bhfuil lĂ­on uasta leanaĂ­ laistigh den rĂ©amhscoil a n-Ă­ocfaĂ­ sin ina leith?
NĂ­l, Ă­ocfar an chaipitĂ­ocht ar lĂ­on na leanaĂ­ clĂĄraithe ar an gclĂĄr ECCE atĂĄ ag freastal ar an tseirbhĂ­s.

LeibhĂ©al 2 – Eolas do ThuismitheoirĂ­ agus do SholĂĄthraithe

26. Cad iad na hacmhainnĂ­ eolais atĂĄ ar fĂĄil do thuismitheoirĂ­ maidir le AIM?
Chomh maith leis an suĂ­omh grĂ©asĂĄin, ba cheart do thuismitheoirĂ­ teagmhĂĄil a dhĂ©anamh le Coiste CĂșram LeanaĂ­ a gCathrach ĂĄitiĂșla nĂł a gContae ĂĄitiĂșla le haghaidh liosta de rĂ©amhscoileanna ĂĄitiĂșla, le haghaidh eolais ar AIM nĂł le haghaidh eolais ar sheirbhĂ­sĂ­ ĂĄitiĂșla eile agus acmhainnĂ­ ĂĄitiĂșla eile.

27. Cad iad na hacmhainnĂ­ eolais atĂĄ ar fĂĄil do sholĂĄthraithe seirbhĂ­se maidir le AIM? Chomh maith leis an suĂ­omh grĂ©asĂĄin seo, ba cheart do sholĂĄthraithe seirbhĂ­se teagmhĂĄil a dhĂ©anamh le Coiste CĂșram LeanaĂ­ a gCathrach ĂĄitiĂșla nĂł a gContae ĂĄitiĂșla le haghaidh eolais ar AIM nĂł cuidiĂș maidir le hiarratais a chur isteach ar thacaĂ­ochtaĂ­ faoi AIM, go hĂĄirithe mura bhfuil rochtain IdirlĂ­n acu.

MĂĄ bhĂ­onn sainchomhairle ag teastĂĄil Ăł sholĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se maidir le cĂĄs ar leith nĂł iarratas ar leith, ba cheart dĂłibh teagmhĂĄil a dhĂ©anamh leis an tSainseirbhĂ­s Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsitheacht) i bPobal. Is fĂ©idir teagmhĂĄil a dhĂ©anamh leis an tseirbhĂ­s trĂ­ rĂ­omhphost (onlinesupport@pobal.ie) nĂł ar an bhfĂłn (01 511 7222 Ăł 8 a.m. go 6 p.m. Luan – hAoine).

LeibhĂ©al 3 – Lucht Oibre CĂĄilithe MuinĂ­neach

28. Cad iad na cĂșrsaĂ­ a chuirfear ar fĂĄil chun cur le cuid scileanna ball foirne i seirbhĂ­sĂ­ rĂ©amhscoile maidir le ceisteanna a bhaineanna le mĂ­chumas agus le cuimsitheacht? CĂ© a cisteoidhna cĂșrsaĂ­ sin?
Cisteoidh an Roinn LeanaĂ­ agus GnĂłthaĂ­ Óige clĂĄr leathan ilbhliantĂșil oiliĂșna foirmeĂĄlta agus oiliĂșna neamhfhoirmeĂĄlta do bhaill foirne rĂ©amhscoile maidir leis an mĂ­chumas agus leis an gcuimsitheacht agus cuirfidh na CoistĂ­ Contae agus Cathrach i gCĂșram LeanaĂ­ar fĂĄil Ă©, i gcomhoibriĂș leis an FSS agus le gnĂ­omhaireachtaĂ­ eile. Beidh sonraĂ­ ar an gclĂĄr oiliĂșna sin a fhĂłgairt ar an suĂ­omh grĂ©asĂĄin seo (www.preschoolaccess.ie) agus ar shuĂ­omhanna grĂ©asĂĄin CoistĂ­ CĂșram LeanaĂ­ do Chathrach ĂĄitiĂșla nĂł do Chontae ĂĄitiĂșla nuair a bheidh siad ar fĂĄil.

MĂ­r D: An MĂșnla um Rochtain agus Cuimsitheacht – TacaĂ­ochtaĂ­ DĂ­rithe (leibhĂ©il 4-7)

Leibhéal 4: Sainchomhairle Oideachais & Saintacaíocht Oideachais

29. CĂ© hiad na SpeisialtĂłirĂ­ Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsitheacht)?
Is gairmithe cĂĄilithe (cĂ©imithe CĂ©ime OnĂłracha nĂł Iarcheimithe) sa luath-Ăłige SpeisialtĂłirĂ­ Luathbhlianta, a bhfuil eolas an-leathan agus tuiscint an-leathan acu ar oideachais agus cĂșram na luath-Ăłige. BĂ­onn taithĂ­ acu maidir le oibriĂș le leanaĂ­ faoi mhĂ­chumas agus lena a dteaghlaigh i suĂ­omhanna rĂ©amhscoile. BĂ­onn buneolas crĂ­ochnĂșil acu ar an dea-chleachtas, bunaithe ar fhianaise,an meantĂłireacht, agus an Ă©ascĂș. BĂ­onn siad profa ag an nGarda SĂ­ochĂĄna agus cuirfear tacaĂ­ocht ghairmiĂșil agus maoirseacht ghairmiĂșil ar fĂĄil dĂłibh ar bhonn leanĂșnach.

30. Conas is féidir liom iarratas a chur isteach ar thacaíocht ó Speisialtóirí Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsitheacht)?
FĂ©adann an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se, i dteannta leis an tuismitheoir / caomhnĂłir / cĂșramĂłir, iarratas a chur isteach ar thacaĂ­ocht trĂ­ PrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht a chomhlĂĄnĂș mar chuid den phrĂłiseas iarratais ar Thairseach PIP ag www.pobal.ie. Is fĂ©idir tuilleadh eolais, amhail tuarascĂĄlacha slĂĄinte, mĂĄs infheidhmithe, a uaslĂłdĂĄil freisin, cĂ© go mbĂ­onn sin de rĂ©ir mar is rogha leis an tuismitheoir.

31. CĂ©n fĂĄth ar gĂĄ PrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht a chomhlĂĄnĂș?
CuidĂ­onn an PhrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht le cuid cumas an linbh a shainaithint, chomh maith le rĂ©imse(Ă­) inarbh fhĂ©adfadh tacaĂ­ocht bhreise a bheith ag teastĂĄil, mar shampla, mĂĄ bhĂ­onn ĂĄiseanna soghluaisteachta ag teastĂĄil Ăłn leanbh nĂł mĂĄ bhĂ­onn cĂșram leighis nĂł cĂșram pearsanta an teastĂĄil uaidh/uaithi. Cuireann sin ar chumas an tsolĂĄthraĂ­ sheirbhĂ­se aon tacaĂ­ochtaĂ­ breise a aithint, mĂĄs ann dĂłibh, a d'fhĂ©adfadh a bheith ag teastĂĄil chun pleanĂĄil le haghaigh rannphĂĄirtĂ­ocht an linbh sa suĂ­omh ECCE. Chomh maith leis sin, cuirtear acmhainn an tsuĂ­mh san ĂĄireamh sa phrĂłifĂ­l chun freastal ar chuid riachtanas an linbh ar leith.

32. Cad Ă© an t-eolas a iarrtar sa PhrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht?
Sa Phróifíl maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht iarrtar faisnéis ar an leanbh faoi 5 réimse: Cumas coirp, Cumas cumarsåide, Scileanna sóisialta, Iompar agus Slåinte.

Maidir leis an rĂ©amhscoil, iarrtar faisnĂ©is sa phrĂłifĂ­l maidir le hinrochtaine na timpeallachta, oiliĂșint foirne agus taithĂ­, beartais agus nĂłsanna imeachta.

33. An gĂĄ don tuismitheoir nĂł caomhnĂłir nĂł cĂșramĂłir toiliĂș a thabhairt chun go gcomhlĂĄnĂłfaĂ­ PrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht?
Is gĂĄ. TĂĄ toiliĂș tuismitheora ag teastĂĄil chun PrĂłifĂ­l chomhlĂĄnaithe maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht a chur isteach. TĂĄ sĂ© sin mar gheall ar go mbaileofaĂ­ .faisnĂ©is phearsanta ar an leanbh sa phrĂłifĂ­l a bheith ag teastĂĄil agus Plean maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don leanbh. NĂ­ fĂ©idir iarratas a chur isteach gan toiliĂș tuismitheora. NĂ­ mo an toiliĂș sin a bheith curtha ar fĂĄil ar an bhfoirm ĂĄbhartha toilithe.

34. Cén åit ar féidir liom foirm toilithe thuismitheora nó chaomhnóra nó chaomhnóra a fhåil?
TĂĄ an Fhoirm Toilithe Thuismitheora ina cuid den PhrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht agus is fĂ©idir Ă­ a Ă­oslĂłdĂĄil anseo. Is fĂ©idir an foirm toilithe a phriontĂĄil agus a shĂ­niĂș agus an phrĂłifĂ­l ĂĄ comhlĂĄnĂș. Ba cheart den bhainisteoir rĂ©amhscoile an fhoirm toilithe sĂ­nithe a uaslĂłdĂĄil agus a chur isteach leis an bPrĂłifĂ­l chomhlĂĄnaithe maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht.

35. Cad é a tharlóidh agus Próifíl maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht curtha isteach agam?
Agus PrĂłifĂ­l maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht curtha isteach ag solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se gheobhaidh sĂ© admhĂĄil lena rĂĄ go bhfuil sĂ­ faighte. DĂ©anfaidh na SpeisialtĂłirĂ­ Luathbhliantaan phrĂłifĂ­l a athbhreithniĂș ansin agus cuirfidh siad glao ar an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se agus tabharfaidh siad tacaĂ­ocht ar fĂĄil ar an bhfĂłn nĂł socrĂłidh siad cuairt ar an rĂ©amhscoil. Braithfidh leibhĂ©al na tacaĂ­ochta a bheidh ĂĄ cur ar fĂĄil ag na SpeisialtĂłirĂ­ Luathbhlianta ar chuid riachtanas an linbh i gcomhthĂ©acs na seirbhĂ­se.

36. Conas a chinnteoidh an speisialtĂłir go mbeadh cur chuige comhordaithe i bhfeidhm chun cuid riachtanas gach linbh a chomhlĂ­onadh?
DĂ©anfar Plean um Rochtain agus Cuimsitheacht a fhorbairt chun tacĂș le rannphĂĄirtĂ­ocht an linbh sa rĂ©amhscoil. Beidh an plean bunaithe ar bhreithnithe an tuismitheora nĂł caomhnĂłra nĂł cĂșramĂłra agus an SpeisialtĂłra Luathbhlianta, agus ar bhreithnithe agus dĂ©an measĂșnaithe cliniceoirĂ­.

Level 5 – Fearas, GlĂ©asanna agus Mionathruithe

37. Conas is fĂ©idir solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se cistiĂș a rochtain le haghaidh sainfhearais agus mionathruithe thar ceann linbh?
Beidh foirmeacha iarratais ar fĂĄil trĂ­d an Tairseach PIP ar lĂ­ne ag www.pobal.ie Ăł 24 Meitheamh 2016. Chun chrĂ­ocha an eolais, is fĂ©idir breithniĂș ar chĂłip den fhoirm iarratais anseo. Tabhair do d'aire le do thoil gur gĂĄ le toiliĂș tuismitheoir chun iarratas a dhĂ©anamh

38. Cad iad na cineĂĄlacha mionathruithe agus fearais is fĂ©idir a chistiĂș faoi LeibhĂ©al 5? TĂĄ liosta iomlĂĄn de na mionathruithe a d'fhĂ©adfaĂ­ a chistiĂș faoin scĂ©im anseo.

TĂĄ liosta iomlĂĄn den fhearas atĂĄ clĂșdaithe faoin scĂ©im liostaithe anseo freisin.

39. Cad Ă© an t-eolas atĂĄ ag teastĂĄil chun tacĂș le hiarratas leibhĂ©al 5 le haghaidh mionathruithe nĂł fearais?
D'fhéadfadh iarratais le haghaidh tacaíochtaí leibhéal 5 a bheith i dtrí chatagóir mar seo a leanas:

  • Iarratais le haghaidh mionathruithe
  • Iarratais le haghaidh fearais maidir le lagĂș radhairc nĂł lagĂș Ă©isteachta
  • Iarratais le haghaidh fearais maidir le gach cineĂĄl eile mĂ­chumais

I ngach cĂĄs, bĂ­onn tuairisc ghairid Ăł "ghairmĂ­ ainmnithe" ag teastĂĄil lena dhearbhĂș:

a) Gur gĂĄ leis na hathruithe nĂł an fearas atĂĄ ĂĄ mholadh agus go bhfuil siad rĂ­thĂĄbhachtach chun cur ar chumas na linbh pĂĄirt a ghlacadh sa chlĂĄr ECCE sa naĂ­onra ĂĄbhartha,
(b) I gcĂĄs mionathruithe, go mbeadh an obair atĂĄ ĂĄ moladh ag cloĂ­ leis na RialachĂĄin FoirgnĂ­ochta (LeasĂș Cuid M), 2010 agus
(c) I gcĂĄs fearais, nach bhfuil an fearas atĂĄ ĂĄ mholadh ar fĂĄil cheana fĂ©in sa suĂ­omh rĂ©amhscoile nĂł in ann a bheith aistrithe agus ĂĄ ĂșsĂĄid sa suĂ­omh rĂ©amhscoile.

I gcås mionathruithe, d'fhéadfadh an gairmí ainmnithe a bheith ina (1) ailtire, (2) innealtóir nó (3) teiripeoir saothair agus obair don FSS, nó thar a cheann.

I gcĂĄs fearais i leith lagĂș radhairc nĂł lagĂș Ă©isteachta, d'fhĂ©adfadh an gairmĂ­ ainmnithe a bheith ina (1) MĂșinteoir ar Cuairt de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna, (2) teiripeoir saothair agus obair don FSS, nĂł thar a cheann nĂł (3) teiripeoir urlabhra agus teanga agus obair don FSS, nĂł thar a cheann.

I gcĂĄs fearais i leith gach cineĂĄl eile mĂ­chumais, d'fhĂ©adfadh an gairmĂ­ ainmnithe a bheith ina (1) teiripeoir saothair, (2) fisiteiripeoir, (3) teiripeoir urlabhra agus teanga nĂł (4) gairmĂ­ cĂșram slĂĄinte agus sĂłisialta de chuid catagĂłire aontaithe eile.

Le haghaidh breis eolais, fĂ©ach na Treoirlinte Caipitil le do thoil maidir le hĂĄbhar tuarascĂĄlacha gairmiĂșla.

40. Cad Ă© an deontas caipitil is airde atĂĄ ceadmhach le haghaidh mionathruithe?
Is Ă© €7,000, CBL san ĂĄireamh, le haghaidh mionathruithe; d'fhĂ©adfadh uasmhĂ©id €300, CBL san ĂĄireamh, de sin a ĂșsĂĄid le haghaidh tĂĄillĂ­ gairmiĂșla i gcĂĄs go mbeadh tuarascĂĄil Ailtire nĂł InnealtĂłra ag teastĂĄil.

41. I gcĂĄs go gceadĂłfaĂ­ iarratas le haghaidh fearais, an Ă© an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se ar gĂĄ dĂł an fearas a sholĂĄthar?
NĂ­ hĂ©, NĂ­ gĂĄ gurb Ă© an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se a sholĂĄthrĂłidh an fearas. DĂ©anfaidh Pobal, thar ceann na Roinne LeanaĂ­ agus GnĂłthaĂ­ Óige, gach fearas a cheadĂłfar faoin scĂ©im leibhĂ©al 5 a aimsiĂș agus cinnteoidh sĂ© go seachadfar Ă© go dĂ­reach chuig an suĂ­omh rĂ©amhscoile.

42. An bhfĂ©adfaidh an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se iarratas a dhĂ©anamh ar chistiĂș chun an ĂĄit sĂșgartha amuigh faoin aer a rochtain?
FĂ©adfaidh, i gcĂĄs go mbeadh baint ar leith aige sin le riachtanas an linbh an ĂĄit sĂșgartha a rochtain. NĂ­ fhĂ©adfar athruithe eile lasmuigh ar an ĂĄit sĂșgartha, nĂł iarratais chun cĂĄilĂ­ocht limistĂ©ar amuigh faoin aer nĂł fearas sĂșgartha faoin aer (caighdeĂĄnach nĂĄ speisialaithe) a chistiĂș faoin scĂ©im seo.

LeibhĂ©al 6 – IdirghabhĂĄil Theiripeach

43. Conas is féidir le mo leanbh rochtain a fhåil ar thacaíochtaí teiripeacha leibhéal 6?
Is fĂ©idir le tuismitheoir nĂł le caomhnĂłir nĂł le cĂșramĂłir, i gcomhphĂĄirt le solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se, iarratas a dhĂ©anamh ar thacaĂ­ochtaĂ­ teiripeacha leibhĂ©al 6 trĂ­d an bPrĂłifĂ­l Rochtana agus Chuimsithe a chomhlĂĄnĂș.  DĂ©anfaidh an tSeirbhĂ­s Speisialaithe Luathbhlianta (Rochtain agus CuimsiĂș) athbhreithniĂș ar an bprĂłifĂ­l agus, sa chĂĄs gur dĂłchĂșil go dteastaĂ­onn ionchur teiripeach, cuirfidh siad tĂșs le teagmhĂĄil a dhĂ©anamh le FSS.

Leibhéal 7 - Caipitíocht Bhreise

44. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar chaipitíocht leibhéal 7?
FĂ©adann solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se, i gcomhphĂĄirtĂ­ocht le tuismitheoir, iarratas a dhĂ©anamh ar chaipitĂ­ocht bhreise leibhĂ©al 7 trĂ­d an bPhrĂłifĂ­l a chomhlĂĄnĂș maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht agus an 't-iarratas seirbhĂ­se' leibhĂ©al 7 laistigh den phrĂłifĂ­l a chomhlĂĄnĂș. Agus Ă© sin dĂ©anta, rachaidh an SpeisialtĂłir Luathbhlianta i dteagmhĂĄil leis an solĂĄthraĂ­ seirbhĂ­se chun an t-iarratas a chur chun cinn.

45. An mbaineann aon choinnĂ­ollacha le hĂșsĂĄid chaipitĂ­ochta breise leibhĂ©al 7?
Agus iarratas ar chaipitĂ­ocht leibhĂ©al 7 ĂĄ chomhlĂ­onadh aige, sonrĂłidh Pobal (riarthĂłir na scĂ©ime) aon choinnĂ­ollacha freisin a bhaineann lena hĂșsĂĄid. D'fhĂ©adfadh sĂ© a bheadh i measc coinnĂ­ollacha den chineĂĄl sin gur cheart cistiĂș a ĂșsĂĄid chun: an Comhordaitheoir Cuimsithe nĂł ball foirne eile a bhfuil taithĂ­ aige, a fhĂĄgĂĄil saor le go mbeadh sĂ©/sĂ­ in ann nĂ­os mĂł ama a dhĂ­riĂș ar an leanbh atĂĄ faoi mhĂ­chumas coimplĂ©ascach; oiliĂșint a chur ar fĂĄil do bhall foirne i sainghnĂĄthaimh chĂșraim nĂł i straitĂ©isĂ­ teiripeacha le chur ar chumas an linbh freastal ar an gclĂĄr ECCE agus a bheith pĂĄirteach ann; laghdĂș a dhĂ©anamh ar an gcĂłimheas iomlĂĄn foirne sa suĂ­omh; agus / nĂł cabhair bhreise a fhĂĄil sa seomra ranga Ăł dhuine a bhfuil cĂĄilĂ­ochtaĂ­ ĂĄirithe Ă­osta aige.

46. TĂĄ cabhair phĂĄirtaimseartha ĂĄ fĂĄil agam Ăłn FSS le gur fĂ©idir le mo leanbh freastal ar rĂ©amhscoil. An fĂ©idir liom iarratas a dhĂ©anamh freisin ar chabhair oideachais trĂ­d an mĂșnla seo?
Is fĂ©idir, d'fhĂ©adfaĂ­ iarratas ar chaipitĂ­ocht bhreise leibhĂ©al 7 a dheonĂș ar bhonn pro-rata (i.e. le haghaidh na n-uaireanta atĂĄ fĂĄgtha) mĂĄs gĂĄ.

47. I gcĂĄs go bhfuil caipitĂ­ocht bhreise leibhĂ©al 7 deonaithe chun go bhfĂ©adfaĂ­ laghdĂș a dhĂ©anamh ar an gcĂłimheas foirne, cĂ©n leibhĂ©al an bhfĂ©adfaĂ­ an cĂłimheas a laghdĂș chuige?
I gcĂĄs go bhfuil caipitĂ­ocht leibhĂ©al 7 formheasta ar an uasrĂĄta, d'fhĂ©adfaĂ­ an cĂłimheas a laghdĂș Ăł 1 duine fĂĄsta agus 11 leanbh go dtĂ­ 1 duine fĂĄsta agus 8 leanbh, gan caillteanas airgeadais a chur ar an tseirbhĂ­s.

ÚsĂĄid FaisnĂ©ise agus Cosaint SonraĂ­

48. Cad é a dhéanfar leis a bhfaisnéis a chuirfear ar fåil mar chuid d'iarratas AIM?
Bainfear ĂșdĂĄid as faisnĂ©is a chuirfear ar fĂĄil mar chuid d'iarratas le haghaidh tacaĂ­ochtaĂ­ dĂ­rithe faoi AIM chun aon tacaĂ­ochtaĂ­ breise nĂł acmhainnĂ­ breise a aithint, mĂĄs ann dĂłibh, a d'fhĂ©adfadh a bheith ag teastĂĄil le go mbeadh leanbh in ann pĂĄirt a ghlacadh sa chlĂĄr ECCE.

49. Cad Ă© mar a dhĂ©anfar faisnĂ©is a stĂłrĂĄil a chuirfear ar fĂĄil mar chuid d'iarratas? DĂ©anfaidh Pobal agus an tSainseirbhĂ­s Luathbhlianta an fhaisnĂ©is ar fad a stĂłrĂĄil ar bhealach daingean. DĂ©antar cruachĂłipeanna a coimeĂĄd faoi ghlas i gcaibinĂ©id. DĂ©anfar comhaid ar lĂ­ne a criptiĂș agus a chosaint le pasfhocail agus is pearsanra Ășdaraithe amhĂĄin a dhĂ©anfaidh iad a rochtain.

50. Cad é mar a dhéanfar faisnéis a chomhroinnt a chuirfear ar fåil mar chuid d'iarratas?
D'fhĂ©adfaĂ­ faisnĂ©is a chomhroinnt le gairmithe ĂĄbhartha atĂĄ ag obair faoi AIM, amhail SpeisialtĂłirĂ­ Luathbhlianta, gairmithe slĂĄinte de chuid an FSS nĂł ĂĄ chistiĂș ag an FSS, Pobal, An Roinn LeanaĂ­ agus GnĂłthaĂ­ Óige, An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Chomhairle NĂĄisiĂșnta um Oideachas Speisialta agus CoistĂ­ CĂșram LeanaĂ­ Cathrach nĂł Contae. NĂ­ dhĂ©anfar faisnĂ©is a chomhroinnt ach le gairmithe ĂĄbhartha chun crĂ­che tacĂș leis an leanbh sa suĂ­omh rĂ©amhscoile.

51. Conas a chosnĂłfar prĂ­obhĂĄideachas leanaĂ­, thuismitheoirĂ­ (nĂł chaomhnĂłirĂ­ nĂł chĂșramĂłirĂ­) agus sheirbhĂ­sĂ­ rĂ©amhscoile maidir le AIM?
Is é RĂĄiteas PrĂ­obhĂĄideachais AIM, in Ă©ineacht le ToiliĂș Feasach AIM, a rialaĂ­onn bailiĂș, coinneĂĄil, ĂșsĂĄid agus roinnt sonraĂ­ pearsanta faoi leanaĂ­, tuismitheoirĂ­ (nĂł caomhnĂłirĂ­ nĂł cĂșramĂłirĂ­) agus seirbhĂ­sĂ­ rĂ©amhscoile maidir le AIM.